Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търсене по Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Услуга за търсене по Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

1. Общо представяне

Интерфейсът за търсене по ECLI е услуга, която се предоставя на широката публика от Европейската комисия в сътрудничество с участващите образувания, предлагащи достъп до съдебна практика. Комисията осигури предоставянето на тази услуга, за да улесни достъпа до правосъдие в трансграничен контекст чрез предоставяне на възможност на гражданите и практикуващите юристи в ЕС лесно да намират съдебна практика, обозначена с ECLI, съгласно Заключенията на Съвета за насърчаване на въвеждането на европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни за съдебната практика.

2. Условия за ползване

Използвайки тази услуга се задължавате да спазвате приложимите за Европейския портал за електронно правосъдие условия и давате съгласието си за отказа от отговорност по отношение на личните данни. Може да се запознаете с тях тук.

3. Използване на бисквитки

Използването на бисквитки от Европейския портал за електронно правосъдие е обяснено тук.

4. Често задавани въпроси

Въпрос: Какъв е произходът на данните?
Отговор: Съдебната практика, обозначена с идентификатор ECLI, се предоставя или пряко от участващите съдилища, или от други публикуващи организации или органи, които са посочени в системата.

Въпрос: Защо услугата е ограничена до определени държави и/или съдилища/организации?
Отговор: За момента не всички държави — членки на ЕС, са въвели стандарта за ECLI на национално равнище. Освен това, за да има достъп до съдебната практика, обозначена с ECLI, е необходимо техническо свързване с интерфейса за търсене по ECLI на Европейския портал за електронно правосъдие. Ние работим непрекъснато, за да разширим услугата от гледна точка на обхванатата съдебна практика.

Въпрос: Търсенето в реално време ли се извършва?
Отговор: Да, търсенето се извършва в реално време. Съдебните решения обаче се индексират на редовни интервали (обикновено ежедневно), поради което системата не винаги може да предостави актуални резултати за последните съдебни решения, дори те вече да са били публикувани от издаващия орган или организация.

Въпрос: Срещам технически затруднения/няма достъп до услугата. Можете ли да отстраните проблема?
Отговор: Не можем да гарантираме достъпа до услугата 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Ако системно се сблъсквате с липса на достъп до услугата или друг технически проблем, може да ни уведомите и Комисията ще направи всичко възможно да отстрани проблема по най-бързия начин.

Въпрос: Ние сме публично/частно образувание, публикуващо съдебна практика, и бихме искали да предоставяме данни на интерфейса за търсене по ECLI на Европейския портал за електронно правосъдие. Възможно ли е това?
Отговор: Да, има такава възможност. Моля, свържете се с нас и ние ще Ви информираме за организационните и техническите процедури.

Въпрос: Има ли достъпна уеб услуга, която да ми дава възможност за автоматизирано търсене на решения с ECLI?
Отговор: Да, за тази конкретна цел разполагаме с уеб услуга, базирана на протокола SOAP. Моля, свържете се с нас и ние ще Ви информираме за организационните и техническите изисквания.

Въпрос: Бих искал да отправя друг въпрос или имам идеи как услугата би могла да се подобри. Към кого бих могъл да се обърна?
Отговор: Моля, вижте по-долу.

5. Данни за връзка

Европейският портал за електронно правосъдие и услугата за търсене по ECLI се поддържат от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.

Ако имате въпроси във връзка с тази услуга, искате да съобщите за технически проблем или да отправите предложения, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Последна актуализация: 09/07/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.