Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Søgemaskinen for den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Søgetjenesten vedrørende den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

1. Oversigt

Søgetjenesten vedrørende den europæiske retspraksisidentifikator er en service, som Europa-Kommissionen og de deltagende nationale advokatsamfund stiller til rådighed for offentligheden. Kommissionen har oprettet tjenesten for at lette adgangen til retsvæsenet på tværs af grænserne ved at give unionsborgere og jurister mulighed for nemt at finde retspraksis med en ECLI-identifikator i medfør af Rådets konklusioner med en opfordring til at indføre European Case Law Identifier (ECLI) og et minimumssæt ensartede metadata for retspraksis.

2. Vilkår og betingelser

Ved at benytte denne tjeneste erklærer du dig enig i de vilkår og den ansvarsfraskrivelse, der gælder for den europæiske e-justiceportal. De findes her.

3. Brug af cookies

Den europæiske e-justice-portals anvendelse af cookies er forklaret her.

4. OSS

Spørgsmål: Hvorfra stammer oplysningerne?
Svar: Retspraksis påført ECLI-identifikatoren indsendes enten direkte af de deltagende domstole og retter eller gennem andre organisationer, der offentliggør retspraksis som angivet i systemet.

Spørgsmål: Hvorfor er tjenesten begrænset til at omfatte bestemte lande og/eller domstole/organisationer?
Svar: I øjeblikket er det ikke alle EU-medlemsstater, der har indført ECLI-standarden på nationalt plan. For at få adgang til ECLI-retspraksis kræves der desuden en teknisk forbindelse til ECLI-søgefladen på den europæiske e-justiceportal. Vi arbejder løbende på at udvide tjenestens dækning.

Spørgsmål: Finder søgningen sted i realtid?
Svar: Ja, søgningen finder sted i realtid. Dog indekseres retspraksisafgørelserne med jævne mellemrum (typisk dagligt), og systemet kan således ikke altid levere resultater, der er ajourført med den seneste retspraksis, også selv om disse allerede er blevet offentliggjort af den udstedende organisation.

Spørgsmål: Jeg har et teknisk problem/tjenesten er ikke tilgængelig. Kan I løse problemet?
Svar: Vi kan ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig. Kommer du ud for, at tjenesten ikke er tilgængelig, eller støder du på et andet teknisk problem, kan du give os besked. Vi vil vil gøre vores bedste for at løse problemet så hurtigt som muligt.

Spørgsmål: Min offentlige/private organisation offentliggør retspraksisafgørelser og ønsker at levere data til ECLI-søgefladen på den europæiske e-justiceportal. Er det muligt?
Svar: Ja, det kan være muligt. Tag venligst kontakt til os, så vi kan oplyse dig om de organisatoriske og tekniske procedurer.

Spørgsmål: Findes der en webtjeneste, der gør det muligt at automatisere søgning i ECLI-afgørelser?
Svar: Ja, vi tilbyder en SOAP-baseret webtjeneste præcis til det formål. Tag venligst kontakt til os, så vi kan oplyse dig om de organisatoriske og tekniske procedurer.

Spørgsmål: Jeg har et andet spørgsmål eller ideer til, hvordan tjenesten kan blive bedre. Hvem kan jeg kontakte?
Svar: Se venligst nedenfor.

5. Kontaktoplysninger

Den europæiske e-justice-portal og ECLI-søgetjenesten administreres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere.

Generelle spørgsmål, tekniske problemer og forslag til forbedringer kan sendes via e-mail: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Sidste opdatering: 09/07/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.