Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μηχανή αναζήτησης Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI)

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Υπηρεσία αναζήτησης Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI)

1. Σύνοψη

Η διεπαφή αναζήτησης ECLI είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στο ευρύ κοινό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες παρόχους νομολογίας. Η Επιτροπή διαθέτει στο κοινό αυτήν την υπηρεσία για να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις, επιτρέποντας στους πολίτες της ΕΕ και στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να εντοπίσουν εύκολα την νομολογία που διαθέτει αναγνωριστικό ECLI, σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI) και μιας ελάχιστης δέσμης ενιαίων μεταδεδομένων για τη νομολογία.

2. Γενικοί και ειδικοί όροι

Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και και τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύουν για την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Μπορείτε να τους συμβουλευθείτε εδώ.

3. Χρήση cookies

Η χρήση cookies από την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης εξηγείται εδώ.

4. Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση: Από που προέρχονται τα δεδομένα;
Απάντηση: Η νομολογία που διαθέτει το αναγνωριστικό ECLI παρέχεται είτε αμέσως από τα συμμετέχοντα δικαστήρια, είτε από άλλους οργανισμούς και οργανώσεις δημοσίευσης, όπως επισημαίνεται εντός του συστήματος.

Ερώτηση: Γιατί η υπηρεσία περιορίζεται σε συγκεκριμένες χώρες και/ή δικαστήρια/ οργανισμούς;
Απάντηση: Διότι επί του παρόντος δεν έχουν εισαγάγει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ το πρότυπο ECLI σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα της νομολογίας ECLI προϋποθέτει τεχνική διασύνδεση με την διεπαφή αναζήτησης ECLI στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Εργαζόμαστε διαρκώς ώστε να επεκταθεί η κάλυψη.

Ερώτηση: Η αναζήτηση λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο;
Απάντηση: Ναι, η αναζήτηση λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο οι αποφάσεις της νομολογίας καταχωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατά κανόνα καθημερινά) και ως εκ τούτου το σύστημα μπορεί να μην παρέχει καθημερινά επικαιροποιημένα αποτελέσματα για τις τελευταίες αποφάσεις της νομολογίας, παρότι έχουν ήδη δημοσιευτεί από τον οργανισμό έκδοσης.

Ερώτηση: Αντιμετωπίζω ένα τεχνικό πρόβλημα / η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να το διορθώσετε;
Απάντηση: Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αν διαπιστώσετε συστηματική μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή άλλο τεχνικό πρόβλημα, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε και η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διορθωθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Ερώτηση: Είμαι δημόσιος/ ιδιωτικός οργανισμός που δημοσιεύει αποφάσεις νομολογίας και επιθυμώ να παρέχω δεδομένα στην διεπαφή αναζήτησης ECLI στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Αυτό θα ήταν δυνατό;
Απάντηση: Ναι, θα ήταν δυνατό.  Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε για τις οργανωτικές και τεχνικές διαδικασίες.

Ερώτηση: Υπάρχει διαδικτυακή υπηρεσία που θα επέτρεπε την αναζήτηση αποφάσεων ECLI με αυτοματοποιημένο τρόπο;
Απάντηση: Ναι, διαθέτουμε μια διαδικτυακή υπηρεσία βασισμένη σε SOAP για τον συγκεκριμένο σκοπό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε για τις οργανωτικές και τεχνικές λεπτομέρειες.

Ερώτηση: Έχω μια άλλη ερώτηση, ή έχω ιδέες για το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί η υπηρεσία. Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;
Απάντηση: Παρακαλώ δείτε παρακάτω.

5. Στοιχεία επικοινωνίας

Η διαχείριση της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και της υπηρεσίας αναζήτησης ECLI ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για ερωτήματα σχετικά με αυτή την υπηρεσία, επισήμανση τεχνικών προβλημάτων ή διατύπωση υποδείξεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.