Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) meklētājprogramma

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI) — meklēšanas pakalpojums

1. Pārskats

ECLI meklēšanas saskarne ir pakalpojums, ko plašai sabiedrībai sniedz Eiropas Komisija sadarbībā ar iesaistītajām tiesām. Komisija šo pakalpojumu ir darījusi pieejamu nolūkā atvieglot tiesu pieejamību pārrobežu kontekstā, tādējādi ļaujot ES pilsoņiem un praktizējošiem juristiem viegli atrast judikatūru ar ECLI identifikatoru saskaņā ar Padomes secinājumiem, ar ko aicina ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI) un vienotu judikatūras metadatu minimālo kopu.

2. Noteikumi un nosacījumi

Izmantojot šo pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot Eiropas e-tiesiskuma portālam piemērojamos noteikumus un privātuma atrunu. Minētos noteikumus un atrunu varat skatīt šeit.

3. Sīkdatņu izmantošana

Eiropas e-tiesiskuma portāla sīkdtaņu izmantošana ir izskaidrota šeit.

4. Bieži uzdotie jautājumi

Jautājums: no kurienes dati tiek izgūti?
Atbilde: judikatūru ar ECLI identifikatoru sniedz tieši vai nu iesaistītās tiesas un tribunāli, vai citas iestādes un struktūras, kas šo judikatūru publicē, kā norādīts sistēmā.

Jautājums: kāpēc šis pakalpojums aptver tikai konkrētas valstis un/vai tiesas/organizācijas?
Atbilde: šobrīd ne visas ES dalībvalstis ir ieviesušas ECLI standartu valsts līmenī. Turklāt, lai varētu piekļūt ECLI judikatūrai, nepieciešama tehniska sasaiste ar ECLI meklēšanas saskarni Eiropas e-tiesiskuma portālā. Mēs pastāvīgi strādājam pie pakalpojuma tvēruma paplašināšanas.

Jautājums: vai meklēšana notiek reāllaikā?
Atbilde: jā, meklēšana notiek reāllaikā. Taču judikatūras lēmumi regulāri (parasti katru dienu) tiek indeksēti un līdz ar to sistēma ne vienmēr var sniegt jaunākos rezultātus par jaunākajiem judikatūras lēmumiem, pat ja izdevēja iestāde tos jau ir publicējusi.

Jautājums: man rodas tehniskas grūtības / pakalpojums nav pieejams. Vai jūs varat to novērst?
Atbilde: mēs nevaram nodrošināt nepārtrauktu pakalpojuma pieejamību. Ja jums pakalpojums sistemātiski nav pieejams vai ir citas tehniskas problēmas, jūs par to varat mūs informēt, un Komisija darīs visu iespējamo, lai problēmu iespējami drīz novērstu.

Jautājums: mana sabiedriskā / privātā organizācija publicē judikatūras lēmumus, un es vēlos sniegt datus ECLI meklēšanas saskarnei Eiropas e-tiesiskuma portālā. Vai tas ir iespējams?
Atbilde: jā, tas ir iespējams. Lūdzam ar mums sazināties, un mēs jūs informēsim par organizatoriskajām un tehniskajām procedūrām.

Jautājums: vai pastāv tīmekļa pakalpojums, kas ļauj veikt automātisku ECLI lēmumu meklēšanu?
Atbilde: jā, šim nolūkam mums ir uz SOAP balstīts tīmekļa pakalpojums. Lūdzam ar mums sazināties, un mēs jūs informēsim par organizatorisko un tehnisko kārtību.

Jautājums: man ir vēl viens jautājums vai arī man ir idejas par to, kā pakalpojumu iespējams uzlabot. Ar ko man šādā gadījumā jāsazinās?
Atbilde: lūdzam skatīt informāciju turpmāk.

5. Kontaktinformācija

Eiropas e-tiesiskuma portālu un ECLI meklēšanas pakalpojumu pārvalda Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts.

Jautājumus par šo pakalpojumu, ziņošanu par tehniskām problēmām vai ieteikumus var nosūtīt uz e-pastu: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Lapa atjaunināta: 09/07/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.