Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Magna tat-tiftix tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI)

Is-Servizz ta' tiftix tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI)

1. Ħarsa ġenerali

L-interfaċċa ta' tiftix tal-ECLI hija servizz provdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea b'kollaborazzjoni mal-fornituri tal-każistika parteċipanti. Il-Kummissjoni għamlet dan is-servizz disponibbli biex tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja f'kuntest transfruntier billi tippermetti liċ-ċittadini tal-UE u lill-professjonisti legali jsibu faċilment każistika li jkun fiha identifikatur ECLI, skont il- Konklużjonijiet tal-Kunsill li jitolbu għall-introduzzjoni tal-identifikatur Ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) u sett uniformi minimu ta’ metadejta għall-ġurisprudenza.

2. Termini u Kundizzjonijiet

Bl-użu ta' dan is-servizz inti taqbel li tintrabat bit-termini u ċ-ċaħda rigward il-privatezza applikabbli għall-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja. Tista' tikkonsultahom hawnhekk.

3. L-użu ta' cookies

L-użu ta' cookies fil-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja huwa spjegat hawnhekk.

4. Mistoqsijiet Frekwenti

Mistoqsija: Minn fejn ġejja d-dejta?
Tweġiba: Il-każistika li jkun fiha identifikatur ECLI tingħata kemm direttament mill-qrati u t-tribunali li jipparteċipaw, kif ukoll mill-organizzazzjonijiet u l-korpi ta' pubblikazzjoni, kif indikat fis-sistema.

Mistoqsija: Għaliex is-servizz huwa limitat għal pajjiżi u/jew qrati/organizzazzjonijiet partikolari?
Tweġiba: Għalissa mhux l-Istati Membri kollha tal-UE introduċew l-istandard ECLI fil-livell nazzjonali. Barra minn hekk, id-disponibilità tal-każistika tal-ECLI titlob interkonnessjoni teknika mal-interfaċċa ta' tiftix tal-ECLI fuq il-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja. Qed naħdmu fuq bażi kontinwa biex nestendu l-kamp ta' applikazzjoni tas-servizz f'termini ta' kopertura.

Mistoqsija: It-tiftixa ssir f'ħin reali?
Tweġiba: Iva, t-tiftixa ssir f'ħin reali. Madankollu, d-deċiżjonijiet tal-każistika huma indiċizzati f'intervalli regolari (normalment darba kuljum) u għalhekk is-sistema tista' ma tagħtix dejjem riżultati aġġornati dwar l-aħħar deċiżjonijiet ta' każistika, anke jekk dawn ikunu diġà ppubblikati mill-organizzazzjoni tal-ħruġ.

Mistoqsija: Qed nesperjenza diffikultà teknika / is-servizz mhux disponibbli, tistgħu tirranġawh?
Tweġiba: Ma nistgħux niżguraw id-disponibilità 24/7 tas-servizz. Jekk tesperjenza nuqqas ta' disponibilità tas-servizz sistematiku jew kwistjoni teknika oħra tista' tinnotifikana u l-Kummissjoni tagħmel l-almu tagħha biex tirrettifika l-problema malajr kemm jista' jkun.

Mistoqsija: Jiena organizzazzjoni pubblika/privata li tippubblika deċiżjonijiet ta' każistika u nixtieq nipprovdi dejta għall-interfaċċa ta' tiftix tal-ECLI fuq il-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja. Huwa possibbli?
Tweġiba: Iva, dan jista' jkun possibbli. Jekk jogħġbok ikkuntattjana u nagħtuk aktar informazzjoni dwar il-proċeduri organizzattivi u tekniċi.

Mistoqsija: Jeżisti servizz tal-web disponibbli li jippermettili nfittex deċiżjonijiet tal-ECLI b'mod awtomatizzat?
Tweġiba: Iva, aħna nesponu servizz tal-web ibbażat fuq il-protokoll ta' aċċess ta' oġġett uniku (SOAP) għal dak l-iskop partikolari. Jekk jogħġbok ikkuntattjana u nagħtuk aktar informazzjoni dwar il-modalitajiet organizzattivi u tekniċi.

Mistoqsija: Meta jkolli mistoqsija oħra, jew ideat dwar kif jista' jitjieb is-servizz, lil min nista' nikkuntattja?
Tweġiba: Jekk jogħġbok ara hawn taħt.

5. Informazzjoni ta' kuntatt

Il-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja u s-servizz ta' tiftix tal-ECLI huma ġestiti mid-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea.

Għal mistoqsijiet dwar dan is-servizz, biex tirrapporta ħsara teknika jew biex tagħti suġġerimenti, tista' taqbad magħna permezz tal-email fuq: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

L-aħħar aġġornament: 09/07/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.