Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Zoekmachine Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Zoekdienst op basis van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

1. Overzicht

De ECLI-zoekinterface is een dienst die door de Europese Commissie in samenwerking met de deelnemende aanbieders van rechterlijke uitspraken wordt aangeboden aan het algemene publiek. De Commissie heeft deze dienst beschikbaar gemaakt om de toegang tot justitie in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken door EU-burgers en beoefenaars van een juridisch beroep in staat te stellen om op eenvoudige wijze rechterlijke uitspraken te vinden die van een ECLI-identificatiecode zijn voorzien, overeenkomstig de Raadsconclusies waarin de invoering wordt aanbevolen van een Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) en van een minimumaantal uniforme metagegevens betreffende jurisprudentie.

2. Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de voorwaarden en privacy disclaimer die op het Europees e-justitieportaal van toepassing zijn. Bedoelde voorwaarden en disclaimer kunnen hier worden geraadpleegd.

3. Gebruik van cookies

Hier wordt het gebruik van cookies op het Europees e-justitieportaal uitgelegd.

4. FAQ

Vraag: waar komen de gegevens vandaan?
Antwoord: van een ECLI-identificatiecode voorziene rechterlijke uitspraken worden ofwel direct door de deelnemende hoven en rechtbanken verstrekt, ofwel indirect door publicatieorganen zoals vermeld in het systeem.

Vraag: waarom is de dienst beperkt tot bepaalde landen en/of rechtbanken/organisaties?
Antwoord: de ECLI-standaard is nog niet door alle EU-lidstaten op nationaal niveau ingevoerd. Bovendien is ECLI-jurisprudentie alleen toegankelijk als er een technische koppeling met de ECLI-zoekinterface op het Europees e-justitieportaal tot stand is gebracht. We werken voortdurend aan het uitbreiden van de dekking van de dienst.

Vraag: gebeurt het zoeken in realtime?
Antwoord: ja, er wordt in realtime gezocht. Maar omdat rechterlijke uitspraken met regelmatige tussenpozen (doorgaans dagelijks) worden geïndexeerd, is het mogelijk dat het systeem niet altijd de meest recente uitspraken verstrekt, zelfs als die uitspraken al zijn gepubliceerd.

Vraag: ik ondervind technische problemen/de dienst is niet bereikbaar. Kunt u daar wat aan doen?
Antwoord: we kunnen niet garanderen dat de dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Als u stelselmatig kampt met de onbereikbaarheid van de dienst of een ander technisch probleem, laat ons dat dan weten en de Commissie zal haar best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Vraag: ik vertegenwoordig een publieke/private organisatie die rechterlijke uitspraken publiceert en wil gegevens leveren aan de ECLI-zoekinterface op het Europees e-justitieportaal. Is dat mogelijk?
Antwoord: ja, dat is eventueel mogelijk. Als u contact met ons opneemt, zullen we u informeren over de organisatorische en technische procedures.

Vraag: is er een webdienst waarmee ik geautomatiseerd kan zoeken naar ECLI-uitspraken?
Antwoord: ja, we maken een op SOAP gebaseerde webdienst beschikbaar die daar speciaal voor is bedoeld. Als u contact met ons opneemt, zullen we u informeren over de organisatorische en technische modaliteiten.

Vraag: ik heb een andere vraag of een suggestie voor het verbeteren van de dienst. Wie kan ik daarvoor benaderen?
Antwoord: zie beneden.

5. Contactinformatie

Het Europees e-justitieportaal en de ECLI-zoekdienst worden beheerd door het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie.

Voor vragen over deze dienst, het melden van een technisch probleem of het doen van suggesties kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Laatste update: 09/07/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.