Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Narzędzie wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI)

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Usługa wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI)

1 Informacje ogólne

Interfejs wyszukiwania ECLI to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską we współpracy z uczestniczącymi w projekcie podmiotami zajmującymi się udostępnianiem orzecznictwa. Komisja udostępniła tę usługę, aby ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kontekście transgranicznym. Dzięki jej wprowadzeniu obywatele UE oraz prawnicy praktycy mogą łatwo odnaleźć orzeczenia, które zostały opatrzone ECLI zgodnie z Konkluzjami Rady zalecającymi wprowadzenie europejskiej sygnatury orzecznictwa (European Case Law Identifier — ECLI) oraz minimalnego zestawu znormalizowanych metadanych orzecznictwa.

2 Warunki

Korzystając z tej usługi, użytkownik wyraża zgodę na warunki oraz zasady polityki prywatności mające zastosowanie do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”. Można się z nimi zapoznać tutaj.

3 Wykorzystanie plików cookies

Sposób wykorzystywania plików cookies w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” jest opisany tutaj.

4 Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Skąd pochodzą dane?
Odpowiedź: Orzecznictwo opatrzone ECLI jest udostępniane przez sądy i trybunały, które uczestniczą w projekcie, bezpośrednio lub poprzez inne organizacje i organy je upubliczniające, co zostało wskazane w systemie.

Pytanie: Dlaczego usługa jest ograniczona do poszczególnych krajów bądź sądów lub organizacji?
Odpowiedź: Do chwili obecnej nie wszystkie państwa członkowskie UE zaczęły stosować ECLI na szczeblu krajowym. Ponadto zapoznanie się z orzecznictwem opatrzonym ECLI jest możliwe jedynie wówczas, gdy istnieje połączenie techniczne z interfejsem wyszukiwania ECLI na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”. Pracujemy w sposób ciągły w celu rozszerzenia usługi na większą liczbę państw.

Pytanie: Czy wyszukiwanie odbywa się w czasie rzeczywistym?
Odpowiedź: Tak, wyszukiwanie odbywa się w czasie rzeczywistym. Orzeczenia są indeksowane w regularnych odstępach czasu (zwykle raz dziennie), a zatem wyniki dotyczące najnowszego orzecznictwa uzyskane dzięki systemowi nie zawsze są aktualne, nawet jeżeli zostały już opublikowane przez podmiot publikujący orzecznictwo.

Pytanie: Mam problemy techniczne / usługa jest niedostępna, czy można to naprawić?
Odpowiedź: Nie możemy zapewnić dostępności usługi przez całą dobę. Jeżeli usługa regularnie pozostaje niedostępna lub występuje inny problem techniczny, prosimy o przekazanie nam informacji na ten temat. Komisja Europejska dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego wyeliminowania nieprawidłowości.

Pytanie: Czy organizacja publiczna bądź prywatna publikująca orzecznictwo może wprowadzać dane do interfejsu wyszukiwania ECLI na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”?
Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Prosimy o kontakt. Poinformujemy Państwa o procedurach technicznych i organizacyjnych.

Pytanie: Czy istnieje usługa internetowa, która pozwoliłaby na automatyczne wyszukiwanie orzecznictwa opatrzonego ECLI?
Odpowiedź: Tak, do tego celu stosujemy usługę internetową w oparciu o protokół komunikacyjny SOAP. Prosimy o kontakt. Poinformujemy Państwa o warunkach organizacyjnych i technicznych.

Pytanie: Z kim mogę się skontaktować, aby zadać inne pytanie lub przedstawić pomysł, jak można udoskonalić usługę?
Odpowiedź: Zob. poniżej.

5 Informacje kontaktowe

Administratorem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz wyszukiwarki ECLI jest Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów.

Aby zadać pytanie dotyczące tej usługi, zgłosić problem techniczny lub przedstawić sugestie, należy skorzystać z następującego adresu: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.