Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Sök med Ecli (Europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Sök på Ecli-nummer (Europeisk identifikationskod för rättspraxis)

1. Allmänt

Ecli är en söktjänst för allmänheten som EU-kommissionen tillhandahåller i samarbete med tillhandahållare av rättspraxis. Den ska underlätta tillgången till rättslig prövning i tvister som är gränsöverskridande genom att göra det enkelt för människor och rättstillämpare att hitta rättsfall med ett Ecli-nummer enligt rådets slutsatser.

2. Villkor

Genom att använda denna tjänst godkänner du de villkor och det skydd av personuppgifter som tillämpas på den europeiska e-juridikportalen. Läs dem här.

3. Användning av kakor

Här finns information om hur den europeiska e-juridikportalen använder kakor.

4. Vanliga frågor

Fråga: Varifrån kommer uppgifterna?
Svar: Rättsfall med Ecli-nummer tillhandahålls antingen direkt av de deltagande domstolarna eller av förlag.

Fråga: Varför är tjänsten begränsad till vissa länder, domstolar eller organisationer?
Svar: För närvarande har inte alla EU-länder infört Ecli-standarden på nationell nivå. Dessutom krävs en uppkoppling till Ecli:s söktjänst på den europeiska e-juridikportalen. Vi arbetar kontinuerligt för att utöka tjänstens täckning.

Fråga: Sker sökningen i realtid?
Svar: Ja, sökningen sker i realtid. Rättsfall indexeras dock regelbundet (vanligtvis dagligen) och därför kan systemet inte alltid tillhandahålla uppdaterade resultat om senaste rättspraxis, även om de redan har publicerats av den utfärdande organisationen.

Fråga: Jag har ett tekniskt problem respektive tjänsten är inte tillgänglig, kan ni hjälpa mig?
Svar: Vi kan inte garantera att tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Vid återkommande åtkomstsvårigheter eller andra tekniska problem kan du kontakta oss. Vi kommer då att göra vårt bästa för att snarast rätta till problemet.

Fråga: Jag arbetar för en offentlig/privat organisation som publicerar rättspraxis, kan vi överlämna material till Ecli:s gränssnitt för sökningar på den europeiska e-juridikportalen?
Svar: Ja, det är möjligt. Kontakta oss för mer information om de organisatoriska och tekniska förfarandena.

Fråga: Finns det en webbtjänst som gör att jag kan söka på Ecli-beslut på ett automatiskt sätt?
Svar: Ja, vi har en Soap-baserad webbtjänst för det ändamålet. Kontakta oss för mer information om de organisatoriska och tekniska förfarandena.

Fråga: Jag har en annan fråga eller idéer om hur tjänsten skulle kunna förbättras, vem kan jag kontakta?
Svar: Se nedan.

5. Kontaktuppgifter

Europeiska e-juridikportalen och söktjänsten Ecli sköts av EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

Om du har frågor om denna tjänst, vill anmäla ett tekniskt problem eller lämna förslag kan du kontakta oss via mejl: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Senaste uppdatering: 09/07/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.