Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

O síti

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Italská soudní síť sídlí na italském Ministerstvu spravedlnosti, v Úřadu pro mezinárodní justiční spolupráci v odboru pro soudní věci Generálního ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci.

Je zde pět kontaktních míst.

Kontaktní místa neustále komunikují s ostatními členy sítě, s nimiž spolupracují při vyřizování žádostí o spolupráci nebo při přípravě praktických informačních přehledů k zveřejnění na portálu evropské e-justice.

Dalšími členy italské sítě jsou:

– odbor soudnictví pro mladistvé a komunitního soudnictví (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

– generální ředitelství pro automatizované informační systémy (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktní místo portálu evropské e-justice),

– ústřední orgán pro doručování soudních písemností,

– Národní advokátní komora (Consiglio Nationale Forense) a

– Italská rada notářství (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktní místa pro EJS jsou ve spojení rovněž s těmito subjekty:

– škola soudců (Scuola Superiore della Magistratura),

– italská pobočka sítě evropských spotřebitelských center (síť ESC),

– struktura systému pro výměnu informací o vnitřním trhu v Itálii a

– Pietro Franzina, profesor mezinárodního práva soukromého na Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce (Sacro Cuore) ve Ferraře, odborník, který kontaktním místům poskytuje poradenství.

Italští členové sítě se zpravidla scházejí jednou ročně.

Kontaktní místa poskytují pomoc soudům a soudním úředníkům zabývajícím se přeshraničními záležitostmi.

Veškeré publikace zaslané Komisí (brožury, shrnutí informací atd.) jsou rozesílány soudům, soudním úředníkům a dotčeným stranám.

Kontaktní místa příležitostně přijímají delegace z ostatních členských států, které navštíví Itálii v rámci svého justičního vzdělávání.

Odkaz na síť na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti:  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Seznam orgánů zabývajících se předpisy, které jsou pro justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech nejdůležitější:

nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001,

směrnice č. 8/2003 o právní pomoci .

V obou případech je ústředním orgánem v Itálii:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia)

Odbor pro soudní věci (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a soudní spolupráci – Úřad I Mezinárodní justiční spolupráce (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)),

Via Arenula 70

00186 Řím

Tel. č.: +39 06 68852633   +39 06 68852180

e-mail:  cooperation.dginternazionale@giustizia.it

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování písemností

Ústředním orgánem v Itálii je:

Centrální úřad soudních vykonavatelů u odvolacího soudu v Římě (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52

00192 Řím

Tel. č.: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

– nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 („nařízení Brusel IIa“),

– nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 (vyživovací povinnosti)

Ústředním orgánem v Itálii je:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia)

– odbor soudnictví pro mladistvé a komunitního soudnictví (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa 24

00136 Řím

Tel. č.: +39 06.68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

e-mail:  autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Poslední aktualizace: 21/07/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.