Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Netværket omfatter:

  1. Det centrale kontaktpunkt, der er sammensat af to repræsentanter fra justitsministeriet (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), der er tilknyttet kontoret for international privatret (Odbor medzinárodného práva súkromného), som henhører under folkeretsdepartementet (Sekcia medzinárodného práva). Alle forespørgsler på området sendes til det centrale kontaktpunkt.
  2. Retternes kontaktpunkter: en dommer eller retsassessor fra hver distriktsret (okresný súd), fra hver regionalret (krajský súd) og fra højesteret (Najvyšší súd).
  3. Kontaktpunkter ved de faglige organisationer.
  4. To kontaktpunkter ved Centret for international retsbeskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. En forbindelsesdommer med speciale i familieret.
Sidste opdatering: 03/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.