Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN) opererer i Slovenien gennem tre kontaktpunkter og 16 netværksmedlemmer.

Kontaktpunkterne er tilknyttet justitsministeriet. Kontaktpunkternes arbejde kan derfor harmoniseres og koordineres i det daglige.

De 11 distriktsdomstole i Slovenien har kompetence til at yde international retshjælp i civile sager og handelssager. Slovenien har derfor i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets beslutning af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område udpeget en repræsentant fra hver distriktsdomstol som medlem af EJN. Slovenien har derudover udpeget to specialiserede netværksmedlemmer (dommere), som har indgående kendskab til det retlige samarbejde i familieretlige sager. Den ene dommer beklæder en stilling ved distriktsdomstolen, og den anden er ansat i justitsministeriet.

Med ændringen af rådets afgørelse om oprettelse af EJN i 2009 blev det muligt at samarbejde med andre juridiske erhverv i EJN. Siden 2011 har det slovenske notarkammer (Notarska zbornica Republike Slovenije), det slovenske advokatsamfund (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) og det slovenske fogedkammer (Zbornica izvršiteljev Slovenije) ligeledes været medlemmer af netværket.

Inddragelsen af dommere og andre juridiske erhverv i EJN er vigtigt for opnåelsen af målsætningerne for EJN, da der herved sikres et direkte samarbejde mellem dommere og andre juridiske erhverv, hvilket er vigtigt for en smidigere afgørelse af konkrete retssager.

Kontaktpunkterne og EJN-medlemmerne kommunikerer ofte og efter behov med hinanden, herunder pr. e-mail, telefon og ansigt til ansigt, og de mødes på årlige møder på nationalt plan.

Sidste opdatering: 01/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.