Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η Αυστρία έχει συγκροτήσει στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συνταγματικών Υποθέσεων, Μεταρρυθμίσεων, Μείωσης του Ρυθμιστικού Παρεμβατισμού και Δικαιοσύνης (τμήμα I 9) ένα κεντρικό σημείο επαφής, το οποίο απαντά στις ερωτήσεις που θέτουν οι ξένοι αρμόδιοι επαφής μέσω του Δικτύου, ασκεί συναφή συντονιστικά και οργανωτικά καθήκοντα, και οργανώνει και καταρτίζει τα τμήματα που αφορούν την Αυστρία των κειμένων του Δικτύου που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ενημερωτικά δελτία).

Επιπλέον, για κάθε μία από τις τέσσερις εφετειακές περιφέρειες της Αυστρίας έχουν οριστεί δύο δικαστές (τρεις δικαστές για την εφετειακή περιφέρεια της Βιέννης) ως αρμόδιοι επαφής του Δικτύου, οι οποίοι παρέχουν στους ξένους αρμόδιους επαφής και στα αυστριακά δικαστήρια βοήθεια και υποστήριξη σε μεμονωμένες υποθέσεις διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας (π.χ. σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ζητήματα διασυνοριακής διεξαγωγής αποδείξεων ή επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων). Επομένως, όταν πρόκειται για τέτοιες μεμονωμένες υποθέσεις, οι ξένοι αρμόδιοι επαφής δεν θα πρέπει να απευθύνονται στο κεντρικό σημείο επαφής στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συνταγματικών Υποθέσεων, Μεταρρυθμίσεων, Μείωσης του Ρυθμιστικού Παρεμβατισμού και Δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει να απευθύνονται στο εκάστοτε κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό σημείο επαφής. Στην περιφέρεια του εφετείου της Βιέννης ανήκουν τα ομόσπονδα κράτη της Βιέννης, της Κάτω Αυστρίας και του Μπούργκενλαντ, στην περιφέρεια του εφετείου του Λιντς ανήκουν τα ομόσπονδα κράτη της Άνω Αυστρίας και του Σάλτσμπουργκ, στην περιφέρεια του εφετείου του Ίνσμπρουκ ανήκουν τα ομόσπονδα κράτη του Τιρόλου και του Φόραρλμπεργκ, και στην περιφέρεια του εφετείου του Γκρατς ανήκουν τα ομόσπονδα κράτη της Στυρίας και της Καρινθίας.

Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αυστριακών σημείων επαφής του Δικτύου δημοσιεύονται στον εξής σύνδεσμο: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Ιδιώτες-διάδικοι ή οι νομικοί εκπρόσωποί τους δεν μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στα σημεία επαφής του Δικτύου, μπορούν, ωστόσο, να ζητήσουν από τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης να επικοινωνήσει αυτός με σημείο επαφής.

Ο αυστριακός δικηγορικός σύλλογος και ο αυστριακός συμβολαιογραφικός σύλλογος συμμετέχουν στο ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2011, δεν έχουν, ωστόσο, αρμοδιότητα να χειρίζονται μεμονωμένες υποθέσεις σύμφωνα με την απόφαση, της 28ης Μαΐου 2001, για τη δημιουργία του ΕΔΔ (2001/470/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της 18ης Ιουνίου 2009 (568/2009/ΕΚ).

Αυστριακός δικηγορικός σύλλογος
1010 Wien, Tuchlauben 12
Τηλ.: +43/1/535-1275, φαξ: +43/1/535-1275-13
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rechtsanwaelte@oerak.at
Γλώσσες: γερμανικά και αγγλικά.

Αυστριακός συμβολαιογραφικός σύλλογος
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Τηλ.: +43/1/4024-5090, φαξ: +43/1/406-3475
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kammer@notar.or.at
Γλώσσες: Γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.