Σχετικά με το δίκτυο

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η Αυστρία έχει συγκροτήσει στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (τμήμα I 9) ένα κεντρικό σημείο επαφής, το οποίο απαντά στα νομικά ερωτήματα που θέτουν μέσω του Δικτύου τα ξένα σημεία επαφής, ασκεί τα συναφή συντονιστικά και οργανωτικά καθήκοντα, και οργανώνει και συντάσσει τα σχετικά με την Αυστρία κείμενα των ενημερωτικών δελτίων του Δικτύου που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Επιπλέον, για κάθε μία από τις τέσσερις εφετειακές περιφέρειες της Αυστρίας έχουν οριστεί δύο δικαστές (από τρεις δικαστές για την εφετειακή περιφέρεια της Βιέννης και για την εφετειακή περιφέρεια του Λιντς) ως σημεία επαφής του Δικτύου, τα οποία παρέχουν στα ξένα σημεία επαφής και στα αυστριακά δικαστήρια βοήθεια και υποστήριξη σε μεμονωμένες υποθέσεις διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας (π.χ. σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ζητήματα διασυνοριακής διεξαγωγής αποδείξεων ή επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων). Επομένως, όταν πρόκειται για τέτοιες μεμονωμένες υποθέσεις, τα ξένα σημεία επαφής δεν θα πρέπει να απευθύνονται στο κεντρικό σημείο επαφής στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει να απευθύνονται στο εκάστοτε κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό σημείο επαφής. Στην περιφέρεια του εφετείου της Βιέννης ανήκουν τα ομόσπονδα κράτη της Βιέννης, της Κάτω Αυστρίας και του Μπούργκενλαντ, στην περιφέρεια του εφετείου του Λιντς ανήκουν τα ομόσπονδα κράτη της Άνω Αυστρίας και του Σάλτσμπουργκ, στην περιφέρεια του εφετείου του Ίνσμπρουκ ανήκουν τα ομόσπονδα κράτη του Τιρόλου και του Φόραρλμπεργκ, και στην περιφέρεια του εφετείου του Γκρατς ανήκουν τα ομόσπονδα κράτη της Στυρίας και της Καρινθίας.

Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αυστριακών (και των ξένων) σημείων επαφής του Δικτύου έχουν δημοσιευτεί στον εξής σύνδεσμο:https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Ιδιώτες-διάδικοι ή οι νομικοί εκπρόσωποί τους δεν μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στα σημεία επαφής του Δικτύου, μπορούν, ωστόσο, να ζητήσουν από τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης να επικοινωνήσει αυτός με σημείο επαφής.

Ο αυστριακός δικηγορικός σύλλογος και ο αυστριακός συμβολαιογραφικός σύλλογος συμμετέχουν στο ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2011, δεν έχουν, ωστόσο, αρμοδιότητα να χειρίζονται μεμονωμένες υποθέσεις σύμφωνα με την απόφαση, της 28ης Μαΐου 2001, για τη δημιουργία του ΕΔΔ (2001/470/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της 18ης Ιουνίου 2009 (568/2009/ΕΚ).

Αυστριακός δικηγορικός σύλλογος
1010 Wien, Wollzeile 1-3
Τηλ.: +43/1/535-1275, φαξ: +43/1/535-1275-13
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rechtsanwaelte@oerak.at
Γλώσσες: γερμανικά και αγγλικά.

Αυστριακός συμβολαιογραφικός σύλλογος
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Τηλ.: +43/1/402 45 09 0, Φαξ: +43/1/406 34 75
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kammer@notar.or.at
Γλώσσες: Γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.