Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Το δίκτυο περιλαμβάνει:

  1. Κύρια σημεία επαφής, δηλαδή δύο αντιπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) από την υπηρεσία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Odbor medzinárodného práva súkromného) του τμήματος Διεθνούς Δικαίου (Sekcia medzinárodného práva). Όλα τα αιτήματα ΕΔΔ αποστέλλονται μέσω των κύριων σημείων επαφής.
  2. Σημεία επαφής των δικαστηρίων: ένας δικαστής ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός για κάθε πρωτοδικείο (okresný súd) και περιφερειακό δικαστήριο (krajský súd) και για το ανώτατο δικαστήριο (Najvyšší súd).
  3. Σημεία επαφής από επαγγελματικές οργανώσεις.
  4. Δύο σημεία επαφής από το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας των Παιδιών και των Νέων (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. Έναν δικαστή σύνδεσμο του οικογενειακού δικαίου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.