Σχετικά με το δίκτυο

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Επί του παρόντος, τα μέλη του Δικτύου από τη Σλοβακία είναι:

  • τέσσερα σημεία επαφής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας [Υπηρεσία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Odbor medzinárodného práva súkromného) του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου (Sekcia medzinárodného práva)]·
  • δικαστής-σύνδεσμος οικογενειακού δικαίου·
  • εκπρόσωποι άλλων κεντρικών αρχών που ορίζονται σε ενωσιακές πράξεις:

το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),  
το Κέντρο Νομικής Συνδρομής (Centrum právnej pomoci)·

  • εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων:

ο Δικηγορικός Σύλλογος Σλοβακίας (Slovenská advokátska komora),  
ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Notárska komora Slovenskej republiky),  
ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Σλοβακίας (Slovenská komora exekútorov).

Σύμφωνα με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, συστάθηκε στη Σλοβακία δικαστικό δίκτυο για αστικές υποθέσεις (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky) με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το σλοβακικό δικαστικό δίκτυο για αστικές υποθέσεις περιλαμβάνει σημεία επαφής (δικαστές ή ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς) από κάθε τοπικό δικαστήριο (okresný súd) και περιφερειακό δικαστήριο (krajský súd), καθώς και από το Ανώτατο Δικαστήριο (Najvyšší súd).

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.