Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Itävalta on perustanut perustuslaista, uudistuksista, sääntelyn purkamisesta ja oikeusasioista vastaavan ministeriön (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) osastolle I 9 keskitetyn yhteysviranomaisen, joka vastaa verkoston kautta tehtyihin ulkomaisten yhteysviranomaisten oikeusasioita koskeviin kysymyksiin, hoitaa erilaisia koordinointi- ja organisointitehtäviä ja järjestää ja editoi Itävallan julkaisuja Euroopan oikeusportaalissa julkaistavilla tietosivuilla.

Tämän lisäksi neljälle ylioikeudelle (Oberlandesgericht) on kullekin määrätty kaksi (Wienin ylioikeudelle kolme) tuomaria verkoston yhteysviranomaisiksi. He tarjoavat tukea ja apua ulkomaisille yhteyspisteille ja Itävallan tuomioistuimille yksittäistapauksissa, jotka käsittelevät rajatylittävää oikeudellista yhteistyötä (esimerkiksi rajatylittävää todisteiden hankkimista ja tiedoksiantoa). Tällaisissa yksittäistapauksissa ulkomaisten yhteysviranomaisten ei pitäisi ottaa yhteyttä perustuslaista, uudistuksista, sääntelyn purkamisesta ja oikeusasioista vastaavaan ministeriöön vaan paikalliseen yhteysviranomaiseen. Wienin ylioikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Wienin, Ala-Itävallan ja Burgenlandin osavaltiot, Linzin ylioikeuden tuomiopiiriin Ylä-Itävallan ja Salzburgin osavaltiot, Innsbruckin ylioikeuden tuomiopiiriin Tirolin ja Vorarlbergin osavaltiot ja Grazin ylioikeuden tuomiopiiriin Steiermarkin ja Kärntenin osavaltiot.

Itävallan yhteysviranomaisten nimet ja yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Yksityishenkilöt tai menettelyn osapuolet tai heidän lailliset edustajansa eivät saa olla suoraan yhteydessä verkoston yhteysviranomaisiin. He voivat kuitenkin pyytää käsittelyä johtavaa tuomaria osoittamaan heille yhteysviranomaisen.

Itävallan asianajajaliitto (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) ja Itävallan notaarikamari (Österreichische Notariatskammer) ovat kuuluneet siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon 1.1.2011 lähtien. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisesta verkostosta 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn päätöksen 2001/470/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyllä päätöksellä 568/2009/EY, nojalla niillä ei kuitenkaan ole toimivaltaa käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Puhelin: +43/1/535-1275, Faksi: +43/1/535-1275-13
Sähköposti: rechtsanwaelte@oerak.at
Kielet: saksa ja englanti

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Puhelin: +43/1/4024-5090, Faksi: +43/1/406-3475
Sähköposti: kammer@notar.or.at
Kielet: saksa, ranska ja englanti

Päivitetty viimeksi: 22/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.