Tietoa verkostosta

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Itävalta on perustanut oikeusasioista vastaavan ministeriön (Bundesministerium für Justiz) osastolle I 9 keskitetyn yhteysviranomaisen, joka vastaa verkoston kautta tehtyihin ulkomaisten yhteysviranomaisten oikeusasioita koskeviin kysymyksiin, hoitaa erilaisia koordinointi- ja organisointitehtäviä ja järjestää ja editoi Itävallan julkaisuja Euroopan oikeusportaalissa julkaistavilla tietosivuilla.

Tämän lisäksi neljässä ylioikeudessa (Oberlandesgericht) on kussakin määrätty kaksi (Wienin ylioikeudelle ja Linzin ylioikeudelle kolme) tuomaria verkoston yhteysviranomaisiksi. He tarjoavat tukea ja apua ulkomaisille yhteyspisteille ja Itävallan tuomioistuimille yksittäistapauksissa, joissa on kyse rajat ylittävästä oikeudellisesta yhteistyöstä (esimerkiksi vaikeudet rajat ylittävässä todisteiden hankkimisessa ja tiedoksiannossa). Tällaisissa yksittäistapauksissa ulkomaisten yhteysviranomaisten ei pitäisi ottaa yhteyttä oikeusministeriöön vaan yhteysviranomaisena toimivaan tuomioistuimeen, jolla on alueellinen toimivalta. Wienin ylioikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Wienin, Ala-Itävallan ja Burgenlandin osavaltiot, Linzin ylioikeuden tuomiopiiriin Ylä-Itävallan ja Salzburgin osavaltiot, Innsbruckin ylioikeuden tuomiopiiriin Tirolin ja Vorarlbergin osavaltiot ja Grazin ylioikeuden tuomiopiiriin Steiermarkin ja Kärntenin osavaltiot.

Itävallan (ja muiden maiden) yhteysviranomaisten nimet ja yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Menettelyn osapuolina olevat yksityishenkilöt tai heidän lailliset edustajansa eivät saa olla suoraan yhteydessä verkoston yhteysviranomaisiin. He voivat kuitenkin pyytää käsittelyä johtavaa tuomaria ottamaan yhteyttä yhteysviranomaiseen.

Itävallan asianajajaliitto (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) ja Itävallan notaarikamari (Österreichische Notariatskammer) ovat kuuluneet siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon 1. tammikuuta 2011 lähtien. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisesta verkostosta 28.5.2001 tehdyn päätöksen 2001/470/EY, (jota on muutettu 18.6.2009 tehdyllä päätöksellä 568/2009/EY), nojalla niillä ei kuitenkaan ole toimivaltaa käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Itävallan asianajajaliitto (Österreichische Rechtsanwaltskammertag)
1010 Wien, Wollzeile 1-3
Puhelin: +43/1/535-1275, Faksi: +43/1/535-1275-13
Sähköposti: rechtsanwaelte@oerak.at
Kielet: saksa ja englanti

Itävallan notaarikamari (Österreichische Notariatskammer)
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Puhelin: +43/1/402 45 09 0, Faksi: +43/1/406-34-75
Sähköposti: kammer@notar.or.at
Kielet: saksa, ranska ja englanti

Päivitetty viimeksi: 26/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.