Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Kroatia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Kroatialla on kaksi yhteysviranomaista siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa varten.

Yhteysviranomaiset työskentelevät Kroatian oikeus- ja hallintoministeriössä Eurooppa-asioista, kansainvälisestä ja oikeudellisesta yhteistyöstä ja korruption torjunnasta vastaavan osaston alaisessa yksikössä, jonka vastuulle kuuluvat kansainvälinen oikeusapu ja oikeudellinen yhteistyö siviiliasioissa.

Yksikön muu henkilöstö avustaa yhteysviranomaisia. Oikeudellisen verkoston puitteissa tehtävä työ onkin tiimityötä, jota yksikön jäsenet tekevät muiden tehtäviensä ohella.

Kroatiassa ei ole virallista kansallista verkostoa, mutta yhteysviranomaiset tekevät yhteistyötä tuomareiden ja muiden oikeusministeriön asiantuntijoiden, muiden toimivaltaisten viranomaisten, oikeustieteen professoreiden, notaarien ja muiden oikeusalan asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Työ-, eläke- ja perheasioista sekä sosiaalipolitiikasta vastaava ministeriö osallistuu sekin verkoston toimintaan, koska se on eräissä asetuksissa tarkoitettu keskusviranomainen. Siksi se osallistuu aktiivisesti Euroopan komission järjestämiin verkoston kokouksiin. Verkosto on avoin kaikille juristeille, joilla on halua ja kiinnostusta osallistua EU:n säädösten soveltamiseen Kroatiassa.

Viestintä Kroatiassa hoituu sähköpostitse ja puhelimitse, ja kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Viestintä muiden jäsenmaiden yhteysviranomaisten kanssa tapahtuu sähköpostitse. Yhteysviranomaiset ja verkoston muut jäsenet osallistuvat säännöllisesti Euroopan komission järjestämiin verkoston kokouksiin.

Koska oikeus- ja hallintoministeriö on tietyissä asetuksissa tarkoitettu keskusviranomainen, yhteysviranomaiset hoitavat keskusviranomaisen tehtäviä, toimittavat kyselyjä muiden jäsenmaiden yhteysviranomaisille ja vastaavat niiltä saamiinsa kyselyihin (tarvittaessa yhteistyössä tuomareiden sekä muiden oikeusalan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa), toimittavat pyydetyt tiedot komissiolle ja toteuttavat tarvittavat toimet tietojen julkaisemiseksi komission asiaankuuluvissa portaaleissa. Yhteysviranomaiset jakavat komission julkaisuja tuomioistuimille, kansalaisille ja muille kohderyhmille ja pyrkivät lisäämään verkoston näkyvyyttä.

Yhteydenotot: EJNcontact@mpu.hr

Päivitetty viimeksi: 30/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.