Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Kroatia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Kroatialla on kaksi yhteysviranomaista siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa varten.

Yhteysviranomaiset työskentelevät Kroatian oikeusministeriössä Eurooppa-asioista sekä kansainvälisestä ja oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavan osaston alaisessa yksikössä, jonka vastuulle kuuluvat kansainvälinen keskinäinen oikeusapu ja oikeudellinen yhteistyö siviiliasioissa.

Yhteysviranomaisilla on yksikössä avustavaa henkilöstöä. Näin ollen oikeudellisen verkoston puitteissa tehtävä työ on tiimityötä, jota siihen osallistuvat tekevät yksikkönsä toimialaan kuuluvien muiden tehtävien ohella.

Kroatiassa ei ole virallista kansallista verkostoa, mutta yhteysviranomaiset tekevät yhteistyötä tuomareiden ja muiden oikeusministeriön asiantuntijoiden, muiden toimivaltaisten viranomaisten, oikeustieteen professoreiden, notaarien sekä muiden oikeusalan asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Sosiaalipolitiikasta ja nuorisoasioista vastaava ministeriö osallistuu sekin verkoston toimintaan, koska se on eräissä asetuksissa tarkoitettu keskusviranomainen. Siksi se osallistuu aktiivisesti verkoston kokouksiin, jotka Euroopan komissio järjestää. Verkosto on avoin kaikille juristeille, joilla on halua ja kiinnostusta osallistua EU:n säädösten soveltamiseen Kroatiassa.

Viestintä Kroatiassa hoituu sähköpostitse ja puhelimitse, ja kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Viestintä muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kanssa tapahtuu sähköpostitse. Yhteysviranomaiset ja verkoston muut jäsenet osallistuvat säännöllisesti verkoston kokouksiin, jotka Euroopan komissio järjestää.

Koska oikeusministeriö on yksittäisissä asetuksissa tarkoitettu keskusviranomainen, yhteysviranomaiset suorittavat keskusviranomaisen tehtäviä, toimittavat kyselyjä toisten jäsenvaltioiden yhteysviranomaisille ja vastaavat niiden toimittamiin kyselyihin (tarvittaessa yhteistyössä tuomareiden ja muiden oikeusalan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa), toimittavat pyydetyt tiedot Euroopan komissiolle ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tietojen julkaisemiseksi komission asiaankuuluvissa portaaleissa. Yhteysviranomaiset jakelevat komission julkaisuja tuomioistuimille, kansalaisille ja muille kohderyhmille ja pyrkivät lisäämään verkoston näkyvyyttä.

Yhteydenotot: EJNcontact@pravosudje.hr

Päivitetty viimeksi: 05/11/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.