Tietoa verkostosta

Kypros
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Kyproksessa verkosto on organisoitu siten, että nimetään kansallisia yhteyshenkilöitä. Yhteyshenkilöitä on nyt kuusi: yksi tuomari, kaksi asianajajaa Kyproksen tasavallan oikeudellisesta yksiköstä, kaksi virkamiestä oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriöstä (yksi oikeudellinen ja yksi hallinnollinen) ja yksi Kyproksen asianajajaliiton jäsen.

Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriön yhteyshenkilöt hoitavat näiden kuuden yhteyshenkilön välistä koordinointia. Kun oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriön yhteyshenkilöt vastaanottavat verkostolta tai toisen jäsenvaltion kansalliselta yhteyshenkilöltä kysymyksen tai tietopyynnön, ne välittävät sen eteenpäin muille yhteyshenkilöille. Sen jälkeen yhteyshenkilöt keskustelevat ja päättävät, mikä Kyproksen viranomainen tai virasto vastaa pyynnön käsittelemisestä tai pyydettyjen tietojen antamisesta.

Päivitetty viimeksi: 07/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.