Tietoa verkostosta

Tšekki
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Tšekissä on tällä hetkellä kuusi Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaista, joista viisi toimii Tšekin oikeusministeriön yhteydessä ja yksi Brysselissä (Tšekin pysyvässä EU-edustustossa).

Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset Tšekissä ovat yhteydessä Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisiin ja käsittelevät tuomioistuinten ja notaarien pyyntöjä tietojen saamiseksi ulkomaan lainsäädännöstä ja pyyntöjen käsittelyyn liittyviä muistutuksia erityisesti todisteiden vastaanottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1206/2001 ja asiakirjojen tiedoksiannosta annetun asetuksen (EY) N:o 1393/2007 mukaisesti.

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY mukaisesti Tšekkiin perustettiin vuonna 2004 valtakunnallinen oikeudellinen verkosto (jäljempänä ’verkosto’) huolehtimaan siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyöstä ja vastaamaan Tšekin tehokkaasta ja toimivasta osallistumisesta siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon.

Verkoston jäseninä on tuomareita, edustajia Tšekin asianajajaliitosta, Tšekin notaariliitosta, Tšekin ulosottomiesyhdistyksestä, kansainvälisoikeudellisesta lastensuojeluvirastosta, Euroopan kuluttajakeskuksesta ja Kaarlen yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta sekä oikeusministeriön henkilöstöstään nimeämiä työntekijöitä.

Verkoston jäsenet osallistuvat ennen muuta Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaan ja siitä johtuviin tehtäviin sekä EU:n neuvoston ja komission työryhmiin ja komiteoihin siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Verkoston jäsenet ottavat kantaa Euroopan unionin lainsäädäntöehdotuksiin ja muihin esityksiin, jotka liittyvät oikeudelliseen yhteistyöhön siviili- ja kauppaoikeudellisissa kysymyksissä.

Nykyään verkostossa on noin 130 jäsentä. Oikeusministeriö järjestää kaikkien jäsenten yleiskokouksen kerran vuodessa. Kokouksen asialistalla ovat ajankohtaiset aiheet, jotka koskevat erityisesti Euroopan oikeudellista verkostoa, Euroopan oikeusportaalin toimintaa ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Verkoston jäsenillä on näissä kokouksissa mahdollisuus tavata toisiaan henkilökohtaisesti ja vaihtaa käytännön kokemuksia EU:n välineiden soveltamisesta.

Verkoston jäsenille jaetaan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteydessä julkaistut koosteet ja muut julkaisut.

Verkoston jäsenet voivat viestiä epävirallisesti sähköpostitse. Verkostolla on oma jakelulista (sähköpostiosoitteista), jonka kautta verkon jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja vaihtaa kokemuksia. Tämän viestintäkanavan kautta myös oikeusministeriö voi nopeasti uutisoida verkoston jäsenille oikeusalan yhteistyöstä EU:ssa.

Päivitetty viimeksi: 25/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.