Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Ranskassa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon kuuluu tuomareita ja syyttäjiä, asianajajia, notaareja sekä haaste- ja ulosottomiehiä. Verkosto on avoin kaikkien oikeusalan ammattien edustajille, joille siitä voi olla hyötyä heidän osallistuessaan unionin oikeuden täytäntöönpanoon siviili- ja kauppaoikeuden alalla (esimerkiksi tuomioistuinten kirjaajat tai kauppatuomioistuinten tuomarit ja kirjaajat).

Verkoston kansallisena yhteyshenkilönä toimii tuomari, jolla on kokemusta tuomioistuintyöskentelystä ja joka työskentelee oikeusministeriön siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden osastolla. unionin oikeudesta, kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja siviiliasioissa annettavasta oikeusavusta vastaavassa yksikössä. Tämä yksikkö vastaa myös useiden siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen välineiden soveltamiseen liittyvistä keskusviranomaisen tehtävistä.

Kaikissa muutoksenhakutuomioistuimissa ja kassaatiotuomioistuimessa on nimetty paikallinen yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön tehtävänä on edistää paikallisesti verkoston kautta tietoon tulevien yhteistyöongelmien ratkaisemista sekä tiedottaa tuomareille ja syyttäjille siviiliasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä käytettävien välineiden ja yleensä unionin oikeuden täytäntöönpanosta. Muutoksenhakutuomioistuinten ja kassaatiotuomioistuimen yhteyshenkilöt voivat myös ilmoittaa unionin säädösten soveltamisessa havaituista ongelmista kansalliselle yhteyshenkilölle, joka toimittaa tiedot eteenpäin.

Haaste- ja ulosottomiehiä edustaa verkostossa alan kansallinen yhdistys Chambre nationale des huissiers de justice.

Asianajajia edustaa verkostossa Brysselissä toimiva Ranskan kansallisen asianajajaliiton toimisto (délégation du Conseil national des barreaux à Bruxelles).

Notaareja edustaa verkostossa alan kansallinen yhdistys Chambre nationale des notaires.

Lisäksi verkostoon kuuluvat EU:n eri jäsenvaltioissa toimivat ranskalaiset yhteystuomarit ja keskusviranomaiset, jotka vastaavat siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen säädösten soveltamisesta.

Verkoston ranskalaiset jäsenet kokoontuvat Pariisissa kerran vuodessa, Euroopan yksityisoikeuden päivän alla, keskustelemaan verkoston toiminnasta ja siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun unionin oikeuden ja sen soveltamisen uusimmista suuntauksista.

Päivitetty viimeksi: 08/08/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.