Tietoa verkostosta

Unkari
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Unkarissa yhteysviranomaisena toimii oikeusministeriön kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Nemzetközi Magánjogi Főosztály). Useat osaston työntekijöistä huolehtivat verkostoon liittyvistä asioista muiden tehtäviensä lisäksi.

Keskusviranomaisiksi on nimetty oikeusministeriö (kansainvälisen yksityisoikeuden osasto) ja sisäministeriö, jotka ovat verkoston jäseniä. Lisäksi verkostoon kuuluvat valtakunnallinen tuomioistuinneuvosto (Országos Bírósági Hivatal), joka myös edustaa oikeuslaitosta, sekä ammattijärjestöjä edustavat Unkarin valtakunnallinen notaariliitto (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Unkarin asianajajaliitto (Magyar Ügyvédi Kamara) ja Unkarin haastemiesten liitto (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar). Jäsenten edustajat osallistuvat säännöllisesti verkoston kokouksiin niiden asialistasta riippuen.

Unkarissa ei ole verkoston unkarilaisten jäsenten muodostamaa virallista kansallista verkostoa. Verkoston jäsenet tekevät tarvittaessa yhteistyötä tapauskohtaisesti.

Oikeusministeriön kansainvälisen yksityisoikeuden osasto on koonnut käytännön tietoa EU:n sisäisestä sekä kolmansien maiden kanssa tehtävästä siviilioikeudellisesta yhteistyöstä. Tiedot ovat saatavilla täällä.

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.