Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Italia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Euroopan oikeudellinen verkosto toimii Italiassa oikeusministeriössä, oikeusasioiden osaston kansainvälisten asioiden ja oikeudellisen yhteistyön pääosastoon kuuluvassa kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikön (Ufficio Cooperazione Giudiziaria Internazionale) yhteydessä.

Yhteyspisteitä on nykyään kuusi.

Koordinoivana yhteyspisteenä toimii tuomari.

Yhteyspisteet ovat jatkuvasti yhteydessä verkoston muihin jäseniin, joiden kanssa ne tekevät yhteistyötä yhteistyöpyyntöjen käsittelyssä tai laatiessaan oikeusportaalissa julkaistavia tiedotteita.

Verkoston muut jäsenet Italiassa ovat

– oikeusministeriön nuoriso- ja yhteisöoikeudesta vastaava osasto (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

– tietoteknisistä järjestelmistä vastaava oikeusministeriön pääosasto (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) (Euroopan oikeusportaalin yhteyspiste)

– asiakirjojen tiedoksiannosta vastaava keskusviranomainen

– asianajajien kansallinen ammattikuntaneuvosto (Consiglio Nazionale Forense)

– Italian notaarineuvosto (Consiglio Italiano del Notariato).

Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteet toimivat lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

– Italian tuomarien ja syyttäjien oppilaitos (Scuola Superiore della Magistratura)

– Euroopan kuluttajakeskusten verkoston Italian toimipiste ECC-net Italia

– sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI), Italia

– kansainvälisen yksityisoikeuden professori, yhteyspisteiden asiantuntija Pietro Franzina, Università Cattolica del Sacro Cuore -yliopisto.

Euroopan oikeudellisen verkoston italialaiset jäsenet tapaavat yleensä vuosittain.

Yhteyspisteet antavat tukea oikeusviranomaisille, jotka käsittelevät rajat ylittäviä kysymyksiä.

Kaikki komission toimittamat julkaisut, kuten esitteet ja katsaukset, jaetaan oikeusviranomaisille ja asiaan liittyville toimijoille.

Joskus yhteyspisteissä vierailee valtuuskuntia muista jäsenvaltioista osana oikeusalan koulutustaan.

Verkosto mainitaan oikeusministeriön verkkosivuilla: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Luettelo viranomaista, jotka soveltavat tärkeimpiä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tehtävää yhteistyötä koskevia säädöksiä:

neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28. toukokuuta 2001

neuvoston direktiivi 2003/8/EY oikeusavusta.

Kummassakin tapauksessa Italian keskusviranomaisena toimii

Oikeusministeriö (Ministero della Giustizia)

Oikeudellisten asioiden osasto (Dipartimento Affari di Giustizia)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Via Arenula n. 70

00186 ROMA

Puhelin: +39 06 68852480; +39 06 68852517

Faksi: +39 06 68897529

Sähköpostiosoite: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13. marraskuuta 2007 (asiakirjojen tiedoksianto)

Italian keskusviranomaisena toimii

Haastemiesten yhteysvirasto Rooman ylioikeudessa (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari Presso la Corte d'appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 Roma

Puhelin: +39 06 328361

Faksi: +39 06 328367933

– neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27. marraskuuta 2003 (Bryssel II a -asetus)

– neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18. joulukuuta 2008 (elatusvelvoitteet).

Italian keskusviranomaisena toimii

Oikeusministeriö (Ministero della Giustizia)

Oikeusministeriön nuoriso- ja yhteisöoikeudesta vastaava osasto (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROMA

Puhelin: +39 06 68188 535/331/326

Faksi: +39 06 68808085

Sähköpostiosoite: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Päivitetty viimeksi: 20/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.