Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Kansallisia yhteyspisteitä ovat oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön osaston (Starptautiskās sadarbības departaments) johtaja ja kansainvälisen yhteistyön osaston lakimies, jotka hoitavat myös keskusviranomaisen edustajan tehtäviä. Yhteyspisteen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

- varmistaa, että paikalliset oikeusviranomaiset saavat yleistä tietoa yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista, jotka koskevat siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä, sekä antaa jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön onnistumisen kannalta tarpeellisia tietoja, jotta nämä voivat valmistella toteutuskelpoisia oikeusviranomaisen pyyntöjä oikeusavun saamiseksi;

- löytää ratkaisuja ongelmiin, joita voi ilmetä oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen yhteydessä;

- kehittää suurelle yleisölle suunnattua tiedottamista verkoston internetsivulla, jolla käsitellään siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä Euroopan unionissa ja asiaan liittyviä yhteisön säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia;

- tehdä yhteistyötä yhteyspisteverkoston kokousten järjestämiseksi ja osallistua niihin;

- auttaa suurelle yleisölle suunnattujen tietojen valmistelemisessa ja päivittämisessä;

- varmistaa verkoston jäsenten välisen yhteistyön toteutuminen kansallisella tasolla.

Käsiteltävästä aiheesta riippuen yhteyspiste kutsuu verkoston kokouksiin myös muiden viranomaisten asiantuntijoita jakamaan kokemuksiaan. Yhteyspisteiden kokouksiin on osallistunut muun muassa useita tuomareita, oikeusministeriön eri yksiköiden edustajia, notaareja, valtuutettuja sovittelijoita, elatusavun takuurahaston (Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija) edustajia, haaste- ja ulosottomiesten yhdistyksen (Tiesu izpildītāju padome) edustajia sekä tutkijoita.

Päivitetty viimeksi: 24/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.