Tietoa verkostosta

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Verkoston kansallisen yhteyspisteen ja keskusviranomaisen edustajan tehtäviä hoitaa oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön osasto (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Yhteyspisteen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

– varmistaa, että paikalliset oikeusviranomaiset saavat yleistä tietoa yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista, jotka koskevat siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä, sekä antaa jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön onnistumisen kannalta tarpeellisia tietoja, jotta jäsenvaltiot voivat valmistella täytäntöönpanokelpoisia oikeudellisia pyyntöjä oikeusavun saamiseksi

– etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita ilmenee oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen yhteydessä

– kehittää yleisölle suunnattua tiedottamista verkoston internetsivustolla, jolla käsitellään siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä Euroopan unionissa ja asiaan liittyviä yhteisön säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia

– tehdä yhteistyötä ja osallistua yhteyspisteverkoston kokousten järjestämiseen

– osallistua yleisölle tarkoitettujen tietojen valmisteluun ja päivittämiseen

– varmistaa verkoston jäsenten välisen yhteistyön toteutuminen kansallisella tasolla.

Käsiteltävästä aiheesta riippuen yhteyspiste kutsuu verkoston kokouksiin myös muiden viranomaisten asiantuntijoita jakamaan kokemuksiaan. Yhteyspisteen kokouksiin on osallistunut muun muassa useita tuomareita, oikeusministeriön eri alojen edustajia, notaareja, valtuutettuja sovittelijoita, elatusavun takuurahaston hallinnon (Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija) edustajia, haaste- ja ulosottomiesten yhdistyksen (Tiesu izpildītāju padome) edustajia sekä tutkijoita.

Oikeusministeriö ja Euroopan komissio tekivät 11. tammikuuta 2023 sopimuksen, joka koski LVJUCO-hankkeen (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) täytäntöönpanoa. Hankkeessa vahvistetaan Latvian kansallisen oikeudellisen yhteistyön verkoston valmiuksia Euroopan oikeudellisen verkoston puitteissa. Lisäksi sillä edistetään toimivaltaisten viranomaisten välistä oikeudellista yhteistyötä ja lisätään yleisön tietoisuutta kansallisesta oikeudellisesta verkostosta.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.