Tietoa verkostosta

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Maltassa on nykyään kolme Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaista. Yhteysviranomaisten keskinäinen koordinointi on varmistettu siten, että he työskentelevät samassa virastossa ja ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa kaikissa asioissa, jotka liittyvät verkoston toimintaan Maltassa. Yhteysviranomaiset ovat perustaneet yhteistyöjärjestelmiä, mikä lisää verkoston toiminnan tehokkuutta, erityisesti kun on kyse tietojen antamisesta niitä tarvitseville yksityisille toimijoille.

Verkoston toiminta Maltassa

  • Oikeusapu

Lähettävä ja vastaanottava viranomainen oikeusavun alalla on oikeusavusta vastaava asiamies, jonka toimipaikka on Vallettan oikeustalossa riita-asiain tuomioistuinten kirjaamossa (Advocate for Legal Aid, Civil Courts Registry, the Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta).

  • Asiakirjojen tiedoksianto

Keskusviranomaisena, joka vastaa sekä asiakirjojen lähettämisestä että niiden vastaanottamisesta, toimii oikeuskanslerinvirasto (Office of the Attorney General, The Palace, St. George’s Square, Valletta). Oikeuskanslerinvirasto lähettää tiedoksiantopyynnöt muihin EU-maihin ja vastaanottaa tiedoksiannettavat asiakirjat muiden EU-maiden lähettäviltä viranomaisilta. Vastaanotetut asiakirjat toimitetaan tuomioistuinten nimittämälle haastemiehelle Maltan prosessilainsäädännön mukaista tiedoksiantoa varten.

Yksi oikeuskanslerinviraston tehtävistä lähettävänä ja vastaanottavana viranomaisena on olla yhteydessä hakijaan ja/tai tämän oikeudelliseen edustajaan ennen tiedoksiantoa.

  • Vähäiset vaatimukset

Toimivaltainen tuomioistuin on vähäisiä vaatimuksia käsittelevä tuomioistuin, joka toimii Vallettan oikeustalon tiloissa. Sen tuomioihin voi hakea muutosta samassa rakennuksessa toimivan muutoksenhakutuomioistuimen alemmalta oikeusasteelta.

Kussakin asiassa toimivaltainen viranomainen määräytyy sen asianosaisen kotipaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan. Toimivalta täytäntöönpanon osalta ja 23 artiklaa sovellettaessa on vähäisiä vaatimuksia käsittelevästä tuomioistuimesta annetun lain 10 §:n 4 momentin mukaan joko Maltan tai Gozon alioikeudella.

  • Todisteiden vastaanottaminen

Keskusviranomainen on Vallettassa sijaitseva oikeuskanslerinvirasto.

Seuraavat tuomioistuimet voivat vastaanottaa pyynnön:

  1. riita-asiain tuomioistuimen ensimmäinen jaosto (Civil Court, First Hall)
  2. riita-asiain tuomioistuimen perheoikeuden jaosto (Civil Court (Family Section))
  3. Maltan alioikeus (Court of Magistrates)
  4. Gozon alioikeus (Court of Magistrates, ylempi tai alempi oikeusaste)

Näillä tuomioistuimilla on toimivalta panna täytäntöön oikeusapupyyntöjä, jotka on laadittu jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 22/05/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.