Tietoa verkostosta

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Verkoston yhteyspisteet ja jäsenet Alankomaissa.

Alankomaissa yhteysviranomaisena toimii turvallisuus- ja oikeusasioiden ministeriö (ministerie van Veiligheid en Rechtspraak). Lisäksi tuomioistuimilla on oma yhteyshenkilö.

Yhteyshenkilöiden lisäksi verkoston jäseniä ovat oikeusalan vapaiden ammattien (asianajajien, notaarien ja haaste- ja ulosottomiesten) ammattialajärjestöt.

Lisäksi verkoston jäseniä ovat eri asetusten mukaisesti nimetyt keskusviranomaiset (mm. asetus (EY) N:o 2201/2003, asetus (EY) N:o 4/2009, asetus (EY) N:o 1393/2001).

Yhteydenpito Euroopan komission (eli tässä tapauksessa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristön) kanssa tapahtuu suurelta osin yhteysviranomaisen kautta. Yhteysviranomainen huolehtii tarvittaessa tietojen ja kysymysten toimittamisesta muille viranomaisille.

Yhteyshenkilöt ja muut jäsenet, erityisesti keskusviranomaiset, ovat usein suoraan yhteydessä sekä toisiinsa että muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisiin ja jäseniin.

Jäsenet kutsutaan verkoston kokouksiin niiden asialistan mukaisesti.

Lisäksi Alankomaiden yhteyshenkilöt ja jäsenet kokoontuvat yhteen kerran vuodessa. Vuosikokouksessa keskustellaan verkoston toiminnasta ja siitä, millä aloilla keskinäistä yhteydenpitoa voitaisiin parantaa.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.