Tietoa verkostosta

Romania
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Romaniassa perustettiin vuonna 2001 oikeusministerin määräyksellä Euroopan oikeudellisen verkoston mallin pohjalta paikallisten yhteysviranomaisten verkosto kansainvälisen oikeusavun alalla (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale). Tämä verkosto jaettiin oikeusministerin kahden määräyksen nojalla maaliskuussa 2004 kahdeksi erikoistuneeksi verkostoksi. Ne ovat Romanian rikosoikeudellinen verkosto (Rețeaua Judiciară Română în materie penală), joka vastaa Euroopan oikeudellista verkostoa, ja Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială), joka vastaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa. Näitä verkostoja organisoitiin uudelleen vuosina 2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 ja 2022 EU:n asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja Romanian tuomioistuinjärjestelmän henkilöstöä koskevien muutosten vuoksi.

Viimeisin päivitys on tehty 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 568/2009/EY mukaisella oikeusministerin määräyksellä nro 3501/C/25.07.2022. Määräyksen laatimisen pohjana oli tietyistä toimenpiteistä oikeudellisen yhteistyön lisäämiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa annettu hallituksen määräys nro 123/2007, joka hyväksyttiin laissa nro 85/2008 säädetyin muutoksin.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto vastaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa kansallisella tasolla.

Romania on nimennyt siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon kaksi kansallista yhteysviranomaista. Ne toimivat Romanian oikeusministeriössä. Näin varmistetaan, että siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston osoittamat tehtävät toteutetaan.

Päätöksen 2001/470/EY 6 artiklan mukaisesti Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen verkostoon kuuluvat seuraavat: korkeimmasta oikeudesta (Înalta Curțe de Casație și Justiție) yksi tuomari ensimmäisestä yksityisoikeudellisesta jaostosta ja yksi toisesta yksityisoikeudellisesta jaostosta (aiemmin kauppaoikeudelliset asiat); kustakin muutoksenhakutuomioistuimesta yksi tuomari ensimmäisestä yksityisoikeudellisesta jaostosta ja yksi toisesta yksityisoikeudellisesta jaostosta (aiemmin kauppaoikeudelliset asiat); kustakin alaikäisiä koskevia ja perheoikeudellisia asioita käsittelevästä erityistuomioistuimesta tai jaostosta yksi tuomari, joka on erikoistunut kansainvälisten lapsikaappausten yksityisoikeudellisiin kysymyksiin ja rikosten uhreille maksettaviin taloudellisiin korvauksiin; henkilöstöä kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osastosta (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară), joka toimii oikeusministeriössä myös siviili- ja kauppaoikeuden alan kansainvälisen yhteistyön keskusviranomaisena; sekä yksi edustaja kustakin Romanian julkisten notaarien (notari publici), haaste- ja ulosottomiesten (executori judecătoreşti) ja asianajajien (avocaţi) ammatillisesta yhdistyksestä. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset ovat Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston täysjäseniä.

Romanian oikeudellisen verkoston tuomarijäsenet on nimitetty ylimmän tuomarineuvoston (Consiliul Superior al Magistraturii) päätöksellä.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet esitetään oikeusministerin määräyksen nro 3501/C/25.07.2022 liitteessä. Liite on olennainen osa määräystä.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet – korkeimman oikeuden, muutoksenhakutuomioistuinten, lapsiin ja perheoikeuteen liittyviä asioita käsittelevien tuomioistuinten/jaostojen ja Bukarestin alioikeuden tuomarit (yhteystuomarit maailmanlaajuisessa verkostossa, joka käsittelee yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta, sekä rikosten uhreille maksettavia taloudellisia korvauksia käsittelevän lautakunnan nimeämä tuomari):

Korkein oikeus (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Denisa-Livia BĂLDEAN, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Adina-Georgeta PONEA, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Andreia-Liana CONSTANDA, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Roxana POPA, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Alba Iulian muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Alba Iulia)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Adina-Camelia IFTIMUȘ, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Bacăun muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Bacău)

Sorina CIOBANU, tuomari, presidentti, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Loredana ALBESCU, tuomari, presidentti, Bacăun muutoksenhakutuomioistuin

Brașovin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Brașov)

Elena-Clara CIAPĂ, tuomari, yksityisoikeudellinen jaosto

Simona-Petrina GAVRILĂ, tuomari, yksityisoikeudellinen jaosto

Brașovin alaikäisiä ja perheitä koskevia asioita käsittelevä alioikeus (Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov)

Andrei IACUBA, tuomari, Brașovin alaikäisiä ja perheitä koskevia asioita käsittelevä alioikeus

Bukarestin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel București)

Andreea-Florina MATEESCU, tuomari, kolmas yksityisoikeudellinen jaosto

Dorina ZECA, tuomari, neljäs yksityisoikeudellinen jaosto

Maria-Cristina FINTOC, tuomari, neljäs yksityisoikeudellinen jaosto

Ștefan-Ciprian CMECIU, tuomari, viides yksityisoikeudellinen jaosto

Felix-Lucian ȘALAR, tuomari, kuudes yksityisoikeudellinen jaosto

Romeo GLODEANU, tuomari, viides yksityisoikeudellinen jaosto

Bogdan CRISTEA, tuomari, kahdeksas jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Bukarestin alioikeus (Tribunalul București)

Anca Magda VOICULESCU, tuomari, neljäs yksityisoikeudellinen jaosto (yhteystuomari maailmanlaajuisessa verkostossa, joka käsittelee yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta)

Sorin-Vasile IVANCIUC, tuomari, ensimmäisen rikosoikeudellisen jaoston puheenjohtaja, Bukarestin alioikeus, rikosten uhreille maksettavia taloudellisia korvauksia käsittelevä lautakunta

Clujin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Cluj)

Axente-Irinel ANDREI, tuomari, toisen yksityisoikeudellisen jaoston puheenjohtaja

Constanțan muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Constanța)

Luminița-Marinela DAN, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Ecaterina GRIGORE, tuomari, hallinnollisia ja verotukseen liittyviä riita-asioita käsittelevä jaosto

Craiovan muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Craiova)

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Gabriela IONESCU, tuomari, ensimmäisen yksityisoikeudellisen jaoston puheenjohtaja

Galațin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Galați)

Aneta-Luminița CRISTEA, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, tuomari, Galațin muutoksenhakutuomioistuimen presidentti

Andreea ARHIP, tuomari, toisen yksityisoikeudellisen jaoston puheenjohtaja

Alexandru BLEOANCĂ, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, Galațin muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti

Iașin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Iași)

Maria-Cristina POPA, tuomari, yksityisoikeudellisen jaoston puheenjohtaja

Elena-Crizantema PANAINTE, tuomari, työoikeuden ja sosiaaliturva-asioiden jaosto

Alina-Gianina PRELIPCEAN, tuomari, hallinnollisten ja verotukseen liittyvien riita-asioiden jaosto, Iașin muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti

Oradean muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Oradea)

Dorina-Mihaela BEREȘ, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Marcela FILIMON, tuomari, toisen yksityisoikeudellisen jaoston puheenjohtaja, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Piteștin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Pitești)

Emilia-Raluca TRANDAFIR, presidentti, Piteștin muutoksenhakutuomioistuin

Corina PINCU IFRIM, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Maria-Ruxandra DANCIU, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Alina PAVELESCU, tuomari, yksityisoikeudellinen jaosto, Argeșin alioikeus

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, tuomari, siviiliasioiden jaosto, Vâlcean alioikeus

Ploieștin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Ploiești)

Adriana-Maria RADU, tuomari, ensimmäisen yksityisoikeudellisen jaoston puheenjohtaja

Aida-Liliana STAN, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Ionel STĂNESCU, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat, Ploieștin muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti

Suceavan muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Suceava)

Ștefania-Fulga ANTON, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Ana-Maria TURCULET, tuomari, toisen yksityisoikeudellisen jaoston puheenjohtaja

Marius-Ionel GALAN, tuomari, hallinnollisia ja verotukseen liittyviä riita-asioita käsittelevän jaoston puheenjohtaja

Târgu Mureșin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Târgu Mureș)

Andreea CIUCĂ, tuomari, Târgu Mureșin muutoksenhakutuomioistuimen presidentti

Adriana-Loredana BERINDEAN, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Timișoaran muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Timișoara)

Mădălina JEBELEAN, tuomari, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Ramona-Ioana RISTEA, tuomari, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset, tuomareihin ja syyttäjiin verrattavissa olevassa asemassa olevat oikeusalan ammattilaiset

Flavius-George PĂNCESCU, yksikön johtaja, siviili- ja kauppaoikeuden alan kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö, kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto, oikeusministeriö

Ioana BURDUF (tuomariin tai syyttäjään verrattavissa olevassa asemassa oleva oikeusalan ammattilainen), kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto, oikeusministeriö

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, tuomareihin ja syyttäjiin verrattavissa olevat kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osaston oikeusalan ammattilaiset, jotka täyttävät oikeusministeriön antamaa tehtävää kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön keskusviranomaisena ja toimivat verkoston sihteeristönä

Camelia TOBĂ (tuomariin tai syyttäjään verrattavissa olevassa asemassa oleva oikeusalan ammattilainen), kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto, oikeusministeriö

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, Romanian julkisten notaarien, haaste- ja ulosottomiesten ja asianajajien yhdistysten kansallisten liittojen puheenjohtajien nimeämät edustajat

Octavian ROGOJANU, julkinen notaari (notar public), Romanian julkisten notaarien yhdistyksen johtokunnan sihteeri

Constantin Adrian STOICA, haastemies, Romanian haaste- ja ulosottomiesten liitto (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, asianajaja, Romanian asianajajaliitto (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Päivitetty viimeksi: 03/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.