Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Romania
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Romaniassa perustettiin vuonna 2001 oikeusministerin määräyksellä Euroopan oikeudellisen verkoston mallin pohjalta paikallisten yhteysviranomaisten verkosto kansainvälisen oikeusavun alalla (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale). Tämä verkosto jaettiin oikeusministerin kahden määräyksen nojalla maaliskuussa 2004 kahdeksi erikoistuneeksi verkostoksi. Ne ovat Romanian rikosoikeudellinen verkosto (Rețeaua Judiciară Română în materie penală), joka vastaa Euroopan oikeudellista verkostoa, ja Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială), joka vastaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa. Näitä verkostoja organisoitiin uudelleen vuosina 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 ja 2019 EU:n asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja Romanian tuomioistuinjärjestelmän henkilöstöä koskevien muutosten vuoksi.

Viimeisin päivitys on tehty neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 568/2009/EY mukaisella oikeusministerin määräyksellä nro 1929/C/29.05.2014. Määräyksen laatimisen pohjana oli tietyistä toimenpiteistä oikeudellisen yhteistyön lisäämiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa annettu hallituksen määräys nro 123/2007, joka hyväksyttiin laissa nro 85/2008 säädetyin muutoksin.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto vastaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa kansallisella tasolla.

Romania on nimennyt siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon kaksi kansallista yhteysviranomaista. Ne toimivat Romanian oikeusministeriössä. Näin varmistetaan, että siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston osoittamat tehtävät toteutetaan.

Päätöksen 6 artiklan mukaisesti Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen verkostoon kuuluu korkeimmasta oikeudesta (Înalta Curțe de Casație și Justiție) yksi tuomari ensimmäisestä yksityisoikeudellisesta jaostosta ja yksi toisesta yksityisoikeudellisesta jaostosta (aiemmin kauppaoikeudelliset asiat), muutoksenhakutuomioistuimista yksi tuomari ensimmäisestä yksityisoikeudellisesta jaostosta ja yksi toisesta yksityisoikeudellisesta jaostosta (aiemmin kauppaoikeudelliset asiat), yksi tuomari alaikäisiä koskevia ja perheoikeudellisia asioita käsittelevän erityistuomioistuimen jaostosta, joka on erikoistunut kansainvälisten lapsikaappausten yksityisoikeudellisiin kysymyksiin ja rikosten uhreille maksettaviin taloudellisiin korvauksiin, henkilöstöä kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osastosta (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară), joka toimii oikeusministeriössä myös siviili- ja kauppaoikeuden alan kansainvälisen yhteistyön keskusviranomaisena, sekä yksi edustaja Romanian julkisten notaarien, haaste- ja ulosottomiesten ja asianajajien ammatillisista yhdistyksistä. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston Romanian yhteysviranomaiset ovat Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston täysjäseniä.

Romanian oikeudellisen verkoston tuomarijäsenet on nimitetty ylimmän tuomarineuvoston (Consiliul Superior al Magistraturii) päätöksellä.

Oikeusministeriön kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto on järjestänyt vuodesta 2001 useita seminaareja ja kokouksia verkoston jäsenille omilla varoillaan (oikeusministeriön talousarviosta) ja erityisesti vuodesta 2007 osana komission rahoittamia 15:ttä eurooppalaista ohjelmaa. Lisäksi Romanian oikeudellisen verkoston edustajat osallistuvat säännöllisesti Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksiin.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet esitetään oikeusministerin määräyksen 4008/C/09.10.2019 liitteessä. Liite on olennainen osa määräystä.

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, korkeimman oikeuden, muutoksenhakutuomioistuinten, lapsiin ja perheoikeuteen liittyviä asioita käsittelevien tuomioistuinten/jaostojen ja Bukarestin alioikeuden tuomarit (yhteystuomarit maailmanlaajuisessa verkostossa, joka käsittelee yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta, sekä rikosten uhreille maksettavia taloudellisia korvauksia käsittelevän lautakunnan nimeämä tuomari):

Korkein oikeus (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Andreia-Liana CONSTANDA, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Roxana POPA, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Alba Iulian muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Alba Iulia)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Nicolae DURBACĂ, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Bacăun muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Bacău)

Cristina-Mădălina RADU, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Loredana ALBESCU, toinen yksityisoikeudellinen jaosto (hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat)

Brașovin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Brașov)

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, yksityisoikeudellinen jaosto, lapset ja perheoikeus, työoikeus ja sosiaaliturva-asiat

Elena-Clara CIAPĂ, yksityisoikeudellinen jaosto

Simona Petrina GAVRILĂ, yksityisoikeudellinen jaosto

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, yksityisoikeudellinen jaosto, lapset ja perheoikeus, työoikeus ja sosiaaliturva-asiat

Brașovin alaikäisiä ja perheitä koskevia asioita käsittelevä alioikeus (Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov)

Andrei IACUBA

Bukarestin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel București)

Antonela BRĂTUIANU, neljäs yksityisoikeudellinen jaosto

Ștefan CMECIU, viides yksityisoikeudellinen jaosto

Felix Lucian ȘALAR, kuudes yksityisoikeudellinen jaosto

Romeo GLODEANU, viides yksityisoikeudellinen jaosto

Bogdan CRISTEA, seitsemäs jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Bukarestin alioikeus (Tribunalul București)

Andreea Florina MATEESCU, viides yksityisoikeudellinen jaosto (yhteystuomari maailmanlaajuisessa verkostossa, joka käsittelee yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta)

Anca Magda VOICULESCU, kuudes yksityisoikeudellinen jaosto (yhteystuomari maailmanlaajuisessa verkostossa, joka käsittelee yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta)

Luminița TÂRȚĂU, ensimmäinen rikosoikeudellinen jaosto, rikosten uhreille maksettavia taloudellisia korvauksia käsittelevä lautakunta – Bukarestin alioikeus

Clujin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Cluj)

Denisa-Livia BĂLDEAN, presidentti

Axente-Irinel ANDREI, toisen yksityisoikeudellinen jaoston puheenjohtaja (hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat)

Clujin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Constanța)

Daniela PETROVICI, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Ecaterina GRIGORE, toinen yksityisoikeudellinen jaosto (hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat)

Craiovan muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Craiova)

Adina-Georgeta PONEA, presidentti

Lotus GHERGHINĂ, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Galațin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Galați)

Aneta-Luminița CRISTEA, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Andreea ARHIP, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Alexandru BLEOANCĂ, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Iașin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Iași)

Claudia Antoanela SUSANU, yksityisoikeudellinen jaosto

Elena Crizantema PANAINTE, työoikeuden ja sosiaaliturva-asioiden jaosto

Alina Gianina PRELIPCEAN, hallinnollisten ja verotukseen liittyvien riita-asioiden jaosto

Oradean muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Oradea)

Dorina Mihaela BEREȘ, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Marcela FILIMON, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Piteștin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Pitești)

Corina PINCU IFRIM, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Dumitru VĂDUVA, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Mariana VÂRGĂ, yksityisoikeudellinen jaosto, Argeșin alioikeus

Elena Cristina LUNGU, yksityisoikeudellinen jaosto, Vâlcean alioikeus

Ploieștin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Ploiești)

Andra Corina BOTEZ, presidentti

Adriana Maria RADU, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Aida Liliana STAN, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Suceavan muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Suceava)

Ștefania Fulga ANTON, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Daniela MITREA MUNTEA, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Târgu Mureșin muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Târgu Mureș)

Andreea CIUCĂ, toinen yksityisoikeudellinen jaosto, hallinnolliset ja verotukseen liittyvät riita-asiat

Loredana BERINDEAN, ensimmäisen yksityisoikeudellisen jaoston puheenjohtaja,Târgu Mureșin alueellinen tuomioistuin

Timișoaran muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de Apel Timișoara)

Cristian PUP, ensimmäinen yksityisoikeudellinen jaosto

Ștefan LUCACIUC, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Florin MOȚIU, toinen yksityisoikeudellinen jaosto

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset

Oikeusministeriö

Viviana ONACA, johtaja, kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön jaosto

Ioana BURDUF, kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön jaosto

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, jotka täyttävät oikeusministeriön antamaa tehtävää kansainvälisen yhteistyön keskusviranomaisena ja toimivat verkoston sihteeristönä

Camelia TOBĂ, kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön jaosto

Flavius George PĂNCESCU, kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön jaosto

Romanian siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston jäsenet, julkisten notaarien, haaste- ja ulosottomiesten ja asianajajien kansallisten yhdistysten puheenjohtajien nimeämät edustajat

Octavian ROGOJANU, julkinen notaari, Romanian julkisten notaarien yhdistyksen johtokunnan sihteeri

Constantin Adrian STOICA, haastemies, Romanian haaste- ja ulosottomiesten liitto

Costea-Corin C. DĂNESCU, asianajaja, Romanian asianajajaliitto

Päivitetty viimeksi: 15/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.