Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Slovakia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Verkostoon kuuluvat seuraavat:

  1. Pääasialliset yhteyshenkilöt eli kaksi edustajaa Slovakian oikeusministeriön kansainvälisen oikeuden osaston (Sekcia medzinárodného práva) kansainvälisen yksityisoikeuden jaostosta (Odbor medzinárodného práva súkromného). Pääasiallisten yhteyshenkilöiden kautta toimitetaan kaikki pyynnöt Euroopan oikeudellisen verkoston puitteissa.
  2. Yhteyshenkilöt tuomioistuimista eli yksi tuomari tai vanhempi oikeusvirkamies kustakin piirituomioistuimesta (okresný súd), alueoikeudesta (krajský súd) ja korkeimmasta oikeudesta (Najvyšší súd).
  3. Yhteyshenkilöt ammattialajärjestöistä.
  4. Kaksi yhteyshenkilöä lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskuksesta (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. Yhteystuomari perheoikeuden alaa varten.
Päivitetty viimeksi: 03/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.