Tämän sivun alkukielistä versiota sloveeni on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Slovenia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto toimii Sloveniassa kolmen yhteysviranomaisen ja 16 jäsenverkoston kautta.

Yhteysviranomaiset ovat Slovenian oikeusministeriön työntekijöitä. Tämä helpottaa käytännön työn yhdenmukaistamista ja koordinointia.

Sloveniassa aluetuomioistuimet (okrožno sodišče), joita on 11, huolehtivat kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Slovenia on siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta annetun neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla nimittänyt verkoston jäseniksi yhden edustajan kustakin aluetuomioistuimesta. Lisäksi Slovenia on nimittänyt verkostoon kaksi erityisjäsentä (tuomaria), jotka huolehtivat oikeudellisesta yhteistyöstä perheasioissa. Toinen heistä työskentelee aluetuomioistuimessa ja toinen oikeusministeriössä.

Verkoston perustamispäätökseen vuonna 2009 tehty muutos mahdollistaa yhteistyön myös muiden oikeusalan ammattien edustajien kanssa. Vuodesta 2011 verkoston jäseniä ovat myös Slovenian notaariliitto (Notarska zbornica Republike Slovenije), asianajajaliitto (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) ja ulosottomiesten liitto (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Tuomareiden ja muiden oikeusalan toimijoiden osallistuminen Euroopan oikeudelliseen verkostoon on tärkeää verkoston tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkosto mahdollistaa tuomareiden ja muiden oikeusalan toimijoiden suoran yhteistyön, joka helpottaa asioiden ratkaisua tuomioistuimissa.

Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset ja jäsenet ovat usein yhteydessä toisiinsa sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamalla toisiaan. He tapaavat toisiaan myös valtakunnallisissa vuosikokouksissa.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.