O mreži

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Austrija je u Saveznom ministarstvu pravosuđa (Odjel I 9) uspostavila središnju kontaktnu točku koja rješava pravne upite iz stranih kontaktnih točaka dostavljene putem mreže, obavlja različite zadatke povezane s koordinacijom i organizacijom te organizira i uređuje austrijske verzije informativnih članaka za mrežu koji se objavljuju na europskom portalu e-pravosuđe.

Osim toga, po dva su suca imenovana kao kontaktne točke za područje nadležnosti svakog od četiriju viših pokrajinskih sudova (Oberlandesgericht) (tri suca za Beč i tri za Linz). Oni pružaju pomoć i podršku stranim kontaktnim točkama te austrijskim sudovima u pojedinačnim predmetima koji uključuju prekograničnu pravosudnu suradnju (na primjer, u slučaju poteškoća u prekograničnom prikupljanju dokaza ili dostavi pismena). Stoga bi u tim slučajevima strane kontaktne točke trebale kontaktirati s relevantnom lokalnom pravosudnom kontaktnom točkom, a ne sa središnjom kontaktnom točkom pri Saveznom ministarstvu pravosuđa. Nadležnost Višeg pokrajinskog suda u Beču obuhvaća pokrajine Beč, Donju Austriju i Gradišće, nadležnost Višeg pokrajinskog suda u Linzu pokrajine Gornju Austriju i Salzburg, nadležnost Višeg pokrajinskog suda u Innsbrucku pokrajine Tirol i Vorarlberg, a nadležnost Višeg pokrajinskog suda u Grazu pokrajine Štajersku i Korušku.

Imena i podaci za kontakt austrijskih (i stranih) kontaktnih točaka za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim stvarima dostupni su na sljedećoj poveznici:https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Fizičke osobe / stranke u postupku ili njihovi pravni zastupnici ne mogu se izravno obraćati kontaktnim točkama mreže. Međutim, smiju od suca koji vodi postupak zatražiti da ih uputi na kontaktnu točku.

Austrijska odvjetnička komora (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) i Austrijska javnobilježnička komora (Österreichische Notariatskammer) dio su Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima od 1. siječnja 2011., ali na temelju Odluke o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima od 28. svibnja 2001. (2001/470/EZ), kako je izmijenjena Odlukom 568/2009/EZ od 18. lipnja 2009., nisu nadležne baviti se pojedinačnim predmetima.

Austrijska odvjetnička komora
1010 Beč, Wollzeile 1-3
Tel.: +43/1/535-1275, telefaks: +43/1/535-1275-13
E-adresa: rechtsanwaelte@oerak.at
Jezici: njemački i engleski

Austrijska javnobilježnička komora
1010 Beč, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/402 45 09 0, telefaks: +43/1/406 34 75
E-adresa: kammer@notar.or.at
Jezici: njemački, francuski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.