O mreži

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Belgijske kontaktne točke i članovi mreže

Belgija je odredila dvije kontaktne točke. Jedna od njih je sudac Kasacijskog suda, koji u okviru mreže koordinira odnose s drugim članovima sucima; druga je službenik Savezne pravosudne službe koji radi u službi za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim stvarima.

Belgijska se mreža trenutačno sastoji od 15 sudaca, čije je članstvo u skladu s člankom 2.1. d) Odluke br. 2001/470/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Za svako područje žalbenog suda imenovana su tri ili četiri suca; ti su suci specijalizirani za obiteljsko, trgovačko ili postupovno pravo. Suci rade na sudovima različitih stupnjeva (žalbeni sud, prvostupanjski sudovi, trgovački sudovi i sudovi za mirenje).

Predstavnik Nacionalnog vijeća glavnih tajnika također je član belgijske mreže u skladu s člankom 2.1. točkom (d) navedene Odluke.

Belgija je također četiri predstavnika pravosudnih djelatnika imenovala članovima mreže u skladu s člankom 2.1. e), među kojima su: predstavnik javnih bilježnika, predstavnik sudskih ovršitelja i dva predstavnika odvjetničke komore (predstavnik frankofone i germanofone odvjetničke komore te predstavnik flamanske odvjetničke komore).

Koordinacija se također osigurava u različitim središnjim tijelima definiranima u nekoliko uredbi (Uredba (EZ) br. 2201/2003, Uredba (EZ) br. 4/2009, Uredba (EZ) br. 1393/2001...).

Kontakti se uspostavljaju i s belgijskim odjelom u Europskom potrošačkom centru.

Načini funkcioniranja mreže

Većina komunikacije odvija se elektroničkim porukama. Informacije koje dolaze iz Europske komisije i, preciznije, iz Tajništva članovima uglavnom prenosi jedna kontaktnih točaka. Članovi sudjeluju na sastancima mreže ovisno o temama za koje su zaduženi. Sastanak belgijskih članova sudaca organizira se jednom godišnje.

Članovi se redovito pozivaju da u što većem opsegu razgovaraju o informacijama o novim zakonima ili dijele upitnike među svojim kolegama. Općenito se na sudovima u velikoj mjeri distribuira dokumentacija koju objavi Europska komisija, kao i korisne internetske poveznice. Neki su članovi mreže uz to uključeni u objavljivanje biltena s informacijama o europskom zakonodavstvu (Eur-alert!).

Isto tako, uspostavljena je suradnja s Institutom za obrazovanje pravosudnih djelatnika koja omogućava sudjelovanje kontaktnih točaka i članova u svojestvu predavača na kolegijima koje Institut organizira na temu novih europskih zakona te mehanizama za europsku i međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima.

Pri obrađivanju posebnih pitanja u vezi s, primjerice, sadržajem inozemnih zakona ili postupcima s prekograničnim posljedicama, kontakti se najčešće uspostavljaju elektroničkom poštom – između belgijskih kontaktnih točaka i belgijskih sudaca koji sudjeluju u istraživanju tekućeg postupka s jedne strane i kontaktnih točaka predmetnih država članica s druge.

Posljednji put ažurirano: 18/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.