O mreži

Hrvatska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Republici Hrvatskoj u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima djeluju 2 kontakt osobe.

Kontakt osobe su zaposlene u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Upravi za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije, Službi za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima.

U navedenoj Službi kontakt osobe imaju više službenika koji im pomažu tako da je rad u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN-a) zapravo timski rad službenika u Službi za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima, koji obavljaju uz ostale poslove iz djelokruga Službe.

Iako unutar Republike Hrvatske ne postoji formalna nacionalna mreža, kontakt osobe surađuju sa sucima i drugim stručnjacima u okviru Ministarstva pravosuđa i drugih nadležnih tijela, profesorima pravnih znanosti, javnim bilježnicima te drugim stručnjacima i praktičarima iz različitih pravnih područja. U rad mreže uključeno je i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, koje kao centralno tijelo za neke uredbe aktivno sudjeluje i na sastancima mreže koje organizira Europska komisija. Mreža je otvorena za sve pravnike koji imaju želju i interes sudjelovati u primjeni instrumenata europskog prava u Republici Hrvatskoj.

Komunikacija unutar Republike Hrvatske se odvija putem e-mailova i telefona, a sastanci se održavaju prema potrebi.

Komunikacija sa kontakt osobama u drugim državama članicama se odvija putem e-mailova, a kontakt osobe i drugi članovi mreže redovito sudjeluju na sastancima EJN-a koje organizira Europska komisija.

Obzirom da je Ministarstvo pravosuđa i uprave centralno tijelo za pojedine uredbe, kontakt osobe obavljaju poslove centralnog tijela, postavljaju upite i odgovaraju na upite kontakt osoba iz drugih država članica (po potrebi u suradnji sa sucima i drugim praktičarima ili stručnjacima), dostavljaju Komisiji tražene podatke, poduzimaju poslove potrebne za objavu informacija na relevantnim portalima Europske komisije. Kontakt osobe distribuiraju publikacije Europske komisije sudovima, građanima i drugim ciljnim skupinama te rade na povećanju vidljivosti mreže.

Kontakt: EJNcontact@mpu.hr

Posljednji put ažurirano: 26/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.