O mreži

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Cipru je mreža uspostavljena određivanjem nacionalnih kontaktnih točaka. Trenutačno djeluje šest nacionalnih kontaktnih točaka: jedan sudac, dva pravnika u Državnom odvjetništvu Republike Cipar, dva službenika u Ministarstvu pravosuđa i javnog poretka (jedan pravnik i jedan administrativni službenik) te jedan član Ciparske odvjetničke komore.

Nacionalne kontaktne točke Ministarstva pravosuđa i jadnog poretka nadležne su za koordinaciju tih šest nacionalnih kontaktnih točaka. Kad se zaprimi upit ili zahtjev za informacije iz mreže ili zahtjev iz nacionalnih kontaktnih točaka neke druge države članice, nacionalne kontaktne točke Ministarstva pravosuđa i javnog poretka osigurat će da se taj zahtjev proslijedi drugim nacionalnim kontaktnim točkama i da se o njemu s njima raspravi, kako bi se odlučilo koje bi ciparsko tijelo ili agencija trebalo rješavati predmetni zahtjev ili dostaviti tražene informacije.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.