O mreži

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Češka trenutačno ima šest kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže: pet u Ministarstvu pravosuđa u Češkoj i jednu u Bruxellesu (Stalno predstavništvo Češke Republike pri EU-u).

Kontaktne točke Europske pravosudne mreže u Češkoj komuniciraju s kontaktnim točkama u drugim državama članicama EU-a, rješavaju upite sudova i javnih bilježnika u kojima se traže informacije o zakonima drugih zemalja i požurnice, posebice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1206/2001 o izvođenju dokaza i Uredbom (EZ) br. 1393/2007 o dostavi pismena i ostalim stvarima.

U skladu s Odlukom Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, Češka je osnovala 2004. Unutarnju pravosudnu mrežu („Mreža”) za suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima, koja je odgovorna osigurati da Češka aktivno sudjeluje u Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima.

Članovi su mreže suci, predstavnici Češke odvjetničke komore, predstavnici Češke komore javnih bilježnika, predstavnici Češke komore izvršitelja, predstavnici Ureda za međunarodnu pravnu zaštitu djece, predstavnici Europskog potrošačkog centra, predstavnici Pravnog fakulteta Karlova sveučilišta i imenovani zaposlenici Ministarstva pravosuđa.

Članovi mreže posebno sudjeluju u aktivnostima Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima i u obavljanju zadaća koje iz njih proizlaze te u aktivnostima radnih skupina Vijeća EU-a i Komisije i odborâ o građanskim i trgovačkim stvarima. Članovi mreže izražavaju svoja mišljenja o nacrtu zakonodavstva Europske zajednice i ostalim prijedlozima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima.

Mreža trenutačno ima otprilike 130 članova. Sastanke svih članova mreže jedanput godišnje organizira Ministarstvo pravosuđa. Na dnevnom su redu sastanka aktualne teme koje se posebice odnose na Europsku pravosudnu mrežu, funkcioniranje Europskog portala e-pravosuđe i sudsku praksu Suda EU-a. Na takvim sastancima članovi mreže imaju jedinstvenu priliku osobno se sastati i razmijeniti praktična iskustva s primjenom instrumenata EU-a.

Članovima mreže dijele se zbirke i ostale publikacije pripremljene u okviru Europske pravosudne mreže.

Članovi mreže mogu neformalno komunicirati elektroničkom poštom. Mreža ima vlastiti popis za distribuciju elektroničke pošte (adresa e-pošte) na koju i preko koje članovi mreže mogu slati upite i razmjenjivati iskustvo. Tim komunikacijskim kanalom Ministarstvo pravosuđa može brzo obavijestiti članove mreže o novostima povezanima s pravosudnom suradnjom u EU-u.

Posljednji put ažurirano: 25/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.