O mreži

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Nacionalne kontaktne točke za mrežu dva su savjetnika u Odsjeku za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa koji obavljaju i zadaće predstavnika središnjeg tijela. Glavne su zadaće kontaktnih točki sljedeće:

 • osigurati da lokalna pravosudna tijela primaju opće informacije o instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima
 • ostalim kontaktnim točkama i nadležnim tijelima te lokalnim pravosudnim tijelima u njihovoj državi članici pružati sve informacije koje su potrebne za čvrstu pravosudnu suradnju među državama članicama kako bi im se pomoglo u pripremi odgovarajućih zahtjeva za pravosudnu suradnju i uspostavi odgovarajućih izravnih kontakata
 • pružati informacije za olakšavanje primjene prava druge države članice koje se primjenjuje u skladu s instrumentom Zajednice ili međunarodnim instrumentom
 • tražiti rješenja za poteškoće koje bi mogle nastati u pogledu zahtjeva za pravosudnu suradnju
 • olakšati koordinaciju u obradi zahtjeva za pravosudnu suradnju u odgovarajućoj državi članici, posebno ako se nekoliko zahtjeva pravosudnih tijela u toj državi članici mora izvršiti u drugoj državi članici
 • pridonijeti općem informiranju javnosti na internetskim stranicama mreže o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima u Europskoj uniji, o relevantnim instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima i o nacionalnom zakonodavstvu država članica, s posebnim naglaskom na pristup pravosuđu
 • surađivati u organizaciji sastanaka mreže i sudjelovati na tim sastancima
 • pomoći u pripremi i ažuriranju informacija za javnost
 • osigurati koordinaciju među članovima mreže na nacionalnoj razini
 • sastaviti dvogodišnje izvješće o svojim aktivnostima, uključujući, prema potrebi, o najboljoj praksi u mreži, podnijeti izvješće na sastanku članova mreže i upućivati na moguća poboljšanja u mreži.

Sudac za vezu u mreži jest sudac Okružnog suda u Harjuu koji predstavlja Estoniju i u mreži sudaca osnovanoj u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu. Zadaća je suca za vezu savjetovati sudske službenike o građanskom i trgovačkom pravu Europske unije i s mrežom razmijeniti svoje iskustvo s primjenom različitog zakonodavstva.

Nakon stupanja na snagu druge Odluke o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) 2011., kojom su aktivnosti mreže proširene na profesionalna udruženja, sljedeća tijela postala su dio Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima:

 • estonska Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja koja predstavlja sudske izvršitelje i stečajne upravitelje
 • Udruženje estonskih odvjetnika koje predstavlja odvjetnike i javne bilježnike.

Komoru sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja na sastancima predstavljaju različiti predstavnici profesionalnih tijela, a Udruženje estonskih odvjetnika obično predstavlja njegov ravnatelj. Profesionalna udruženja odgovorna su za sljedeće:

 • razmjenu iskustava i informacija o djelotvornoj i praktičnoj primjeni instrumenata Zajednice i međunarodnih instrumenata
 • suradnju u pripremi i ažuriranju informacijskih listova
 • sudjelovanje na relevantnim sastancima profesionalnih udruženja.

Ovisno o temi razgovora, kontaktna točka poziva i ostale međunarodne stručnjake da na sastancima mreže podijele svoja iskustva. Na primjer, na sastancima je, uz suca za vezu, sudjelovalo i nekoliko drugih sudaca, predstavnici drugih ministarstava i Komore javnih bilježnika, savjetnici iz Vrhovnog suda, predstavnici Odbora za zaštitu potrošača, članovi akademske zajednice Sveučilišta u Tartuu itd.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.