Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Nacionalne kontaktne točke mreže dva su savjetnika iz Odjela za međunarodnu pravosudnu suradnju Ministarstva pravosuđa koji obavljaju i zadaće predstavnika središnjeg tijela. Glavne su zadaće kontaktnih točaka:

 • paziti da lokalna pravosudna tijela dobivaju opće informacije o instrumentima EU-a i međunarodnim instrumentima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima
 • davati ostalim kontaktnim točkama i mjerodavnim tijelima te lokalnim pravosudnim tijelima u njihovoj državi članici sve informacije koje su potrebne za čvrstu pravosudnu suradnju među državama članicama kako bi im se pomoglo s pripremom izvedivih zahtjeva za pravosudnu suradnju i s uspostavom odgovarajućih izravnih kontakata
 • davati informacije za olakšavanje primjene prava druge države članice koje se primjenjuje u skladu s instrumentom EU-a ili međunarodnim instrumentom
 • tražiti rješenja za poteškoće koje bi mogle nastati u pogledu zahtjeva za pravosudnu suradnju
 • olakšavati koordinaciju u obradi zahtjeva za pravosudnu suradnju u odgovarajućoj državi članici, posebice ako se nekoliko zahtjeva pravosudnih tijela u toj državi članici mora izvršiti u drugoj državi članici
 • pridonositi općem informiranju javnosti na internetskim stranicama mreže o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima u Europskoj uniji, o relevantnim instrumentima EU-a i međunarodnim instrumentima i o nacionalnom pravu država članica, posebno o pristupu pravosuđu
 • surađivati u organizaciji sastanaka mreže i sudjelovati na njima
 • pomagati s pripremom i ažuriranjem informacija za javnost
 • omogućivati nacionalnu koordinaciju među članovima mreže
 • sastavljati dvogodišnja izvješća o svojim aktivnostima, uključujući, prema potrebi, o najboljoj praksi u mreži, podnositi izvješća na sastanku članova mreže i usmjeravati pozornost na moguća poboljšanja u mreži.

Sudac za vezu u mreži sudac je Okružnog suda u Viruu koji predstavlja Estoniju i u mreži sudova osnovanoj u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu. Zadaća je suca za vezu savjetovati sudske službenike o građanskom i trgovačkom pravu Europske unije i razmijeniti s mrežom svoje iskustvo s primjenom različitog zakonodavstva.

Nakon stupanja na snagu druge Odluke o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) 2011., kojom su aktivnosti mreže proširene na profesionalna udruženja, sljedeća tijela postala su dio Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima u Estoniji:

 • Estonska komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja, koja predstavlja sudske izvršitelje i stečajne upravitelje
 • Udruženje estonskih odvjetnika, koje predstavlja odvjetnike i javne bilježnike.

Na sastancima su prvu od tih profesionalnih organizacija predstavljali razni predstavnici strukovnih i stručnih tijela, ovisno o predmetnoj temi, a posebna kontaktna točka određena je 2022.

Udruženje estonskih odvjetnika predstavlja njegov ravnatelj.

Predstavnici profesionalnih udruženja zaduženi su za:

 • razmjenu iskustava i informacija o učinkovitoj i praktičnoj primjeni instrumenata EU-a i međunarodnih instrumenata
 • suradnju u pripremi i ažuriranju informacijskih listova
 • sudjelovanje na relevantnim sastancima profesionalnih udruženja.

Ovisno o temi razgovora, kontaktna točka poziva i ostale nacionalne stručnjake da na sastancima mreže podijele svoja iskustva. Na primjer, na sastancima je, uz suca za vezu, sudjelovalo i nekoliko drugih sudaca, predstavnici drugih ministarstava i Komore javnih bilježnika, savjetnici s Vrhovnog suda, predstavnici Odbora za zaštitu potrošača, članovi akademske zajednice Sveučilišta u Tartuu itd.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.