O mreži

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke u Finskoj

Kontaktne točke u Finskoj dva su imenovana službenika koji rade u Odjelu za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravosuđa. Kontaktna točka pripada odjelu koji je središnje tijelo za više uredbi Europske unije i međunarodnih sporazuma u području građanskog i kaznenog prava. Osim umrežavanja, kontaktne točke obavljaju zadatke središnjeg tijela i surađuju u području građanskog prava.

Kontaktna točka ima zasebnu adresu e-pošte za sudove i druga pravna i upravna tijela uključena u pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima koja zahtijevaju praktičnu pomoć pri rješavanju problema u vezi s prekograničnim predmetima.

Kontaktna točka aktivno surađuje s nacionalnim pravosudnim tijelima, odvjetnicima i drugim pravnim stručnjacima. Zadaci kontaktne točke obuhvaćaju širenje informacija o pravnim odredbama građanskog i trgovačkog prava EU-a i njihovoj primjeni u praksi te organiziranje osposobljavanja o povezanim pitanjima. Kontaktna točka također pomaže državnim pravosudnim tijelima pri rješavanju problema povezanih s prekograničnim zahtjevima za pomoć te je aktivno uključena u relevantne mreže i radne skupine.

Finska odvjetnička komora imenovana je članicom mreže na temelju članka 2. stavka 1. točke (e) osnivačke odluke.

Osim kontaktne točke i finske odvjetničke komore, u radu mreže sudjeluju i članovi finske građanskopravne mreže.

Finska nacionalna mreža prekograničnih građanskopravnih predmeta

Godine 2016. u Finskoj je uspostavljena nacionalna mreža prekograničnih građanskopravnih predmeta.

Rad nacionalne mreže obuhvaća razmjenu znanja i osiguravanje protoka informacija o građanskom pravu EU-a i povezanih izvora informacija između europske građanskopravne mreže te finskih pravosudnih tijela i drugih pravnih stručnjaka.

Predstavnici lokalnih sudova, žalbenih sudova, izvršnih tijela, tijela za pravnu pomoć, finske odvjetničke komore i ministarstva pravosuđa imenovani su članovima nacionalne mreže. Rad mreže koordinira kontaktna točka mreže u Finskoj.

Nacionalna mreža sastaje se dvaput godišnje. Predstavnici nacionalne mreže sudjeluju i u sastancima i radu europske građanskopravne mreže.

Posljednji put ažurirano: 15/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.