Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

O mreži

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Francuskoj su dio Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima suci, odvjetnici, javni bilježnici i sudski izvršitelji. Međutim, mreža je otvorena svim zainteresiranim pravosudnim djelatnicima, posebice kada sudjeluju u provedbi prava Europske unije u građanskim i trgovačkim stvarima (tajnici sudova, glavni tajnici sudova, suci i tajnici trgovačkih sudova).

Nacionalna kontaktna točka je sudac koji ima sudsko iskustvo te radi u upravi za građanske predmete Ministarstva pravosuđa. On je uključen u rad ureda za pravo Europske unije, međunarodno privatno pravo i pravnu pomoć u građanskim stvarima, koji je i središnje tijelo za primjenu raznih instrumenata međunarodne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima.

U okviru svakog žalbenog suda i Kasacijskog suda imenuje se „referentni sudac” (ili „lokalna kontaktna točka”). Njegova je uloga na lokalnoj razini omogućiti rješavanje poteškoća u suradnji na koje uputi mreža i informirati suce o primjeni alata za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima i općenito o pravu Europske unije. Referenti žalbenog i Kasacijskog suda također se mogu obratiti kontaktnoj točki kako bi uputili na poteškoće nastale pri primjeni europskog zakonodavstva. Kontaktna točka će proslijediti te informacije.

Sudske izvršitelje predstavlja Nacionalna komora sudskih izvršitelja.

Odvjetnike predstavlja izaslanstvo Odvjetničke komore Francuske (izaslanstvo Nacionalnog vijeća odvjetničkih komora u Bruxellesu).

Javne bilježnike predstavlja Nacionalna komora javnih bilježnika.

Francuski suci za kontakt koji svoj posao obavljaju u državama Europske unije također čine dio mreže, kao i središnja tijela osnovana radi primjene instrumenata suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima.

Jednom godišnje, oko Europskog dana pravde, svi članovi francuske mreže okupljaju se u Parizu kako bi analizirali aktivnosti mreže i izmijenili najnovije informacije o pravu Europske unije i njegovoj primjeni u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 08/08/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.