Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Francuskoj Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima obuhvaća suce, odvjetnike (avocats), javne bilježnike i sudske izvršitelje (huissiers de justice). Međutim, mreža je otvorena za sve zainteresirane pravosudne djelatnike, posebice kad sudjeluju u provedbi prava Unije u građanskim i trgovačkim stvarima (tajnici sudova (greffiers), glavni tajnici sudova (directeurs des services des greffes), suci i tajnici trgovačkih sudova).

Od uspostave mreže francuska kontaktna točka uvijek je bio sudac koji radi u Upravi za građanske poslove u okviru Ministarstva pravosuđa. Taj sudac konkretno radi u Upravi za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo Unije (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE), koja je određena kao središnje tijelo za primjenu brojnih međunarodnih instrumenata za suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktna točka može osobama koje se bave pravosuđem u Francuskoj i članovima mreže iz drugih država članica EU-a pružiti praktična znanja o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima te pomoć u savladavanju prepreka u prekograničnim predmetima.

Francuska mreža organizirana je na nacionalnoj i lokalnoj razini. Zbog toga je na svakom francuskom žalbenom sudu i na Kasacijskom sudu (Cour de cassation) određen „sudac izvjestitelj”. Njegova je uloga olakšati suradnju na lokalnoj razini i informirati suce o primjeni alata za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima i posebice o pravu Unije. Suci izvjestitelji žalbenih sudova i Kasacijskog suda mogu se obratiti i nacionalnoj kontaktnoj točki kako bi uputili na poteškoće nastale pri primjeni europskog zakonodavstva. Nacionalna kontaktna točka prosljeđuje informacije o poteškoćama tajništvu mreže u Europskoj komisiji.

Druge pravne struke članovi su mreže i sudjeluju u njezinim aktivnostima putem svojeg nacionalnog predstavničkog tijela:

-         sudske izvršitelje (huissiers de justice) predstavlja Nacionalna komora sudskih službenika (CNCJ)

-          odvjetnike predstavlja Nacionalno vijeće odvjetničkih komora (Conseil national des barreaux – CNB) i Délégation des barreaux de France (DBF), koji je delegacija CNB-a u Bruxellesu Na kartici EJN-Civil na internetskim stranicama DBF-a mogu se pronaći potpune informacije o sudjelovanju odvjetničke mreže u Francuskoj.

-         javne bilježnike predstavlja Visoko javnobilježničko vijeće (Conseil supérieur du notariat – CSN).

Francuski suci za vezu koji svoj posao obavljaju u državama Europske unije isto su tako dio mreže, kao i središnja tijela osnovana radi primjene sporazuma o suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima (na primjer, Ured za povrat davanja za uzdržavanje u okviru Ministarstva europskih i vanjskih poslova).

U okviru projekta CLUE „Connaître la législation de l’Union européenne” (Upoznavanje sa zakonodavstvom Europske unije), koji se provodi uz potporu Europske komisije u sklopu Programa za pravosuđe, provedene su brojne aktivnosti informiranja javnosti o radu Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima u Francuskoj.

U proteklih nekoliko godina projekt CLUE I omogućio je: povećanje vidljivosti alata za pravosudnu suradnju i pravo Unije (objavljivanjem mjesečnog biltena, videozapisa o mreži i putem namjenske internetske stranice na intranetu Ministarstva) i, osim toga, promociju razmjene uspješnih primjera iz prakse među osobama koje se bave pravosuđem (putem seminara obuke o međunarodnom privatnom pravu i izdavanjem praktičnog vodiča za suce izvjestitelje na žalbenom sudu). Svrha je novog projekta Clue II, koji je započeo u veljači 2021., nastaviti na sličan način, ali uz dodatne ambicije (više seminara, više subjekata, više alata za širenje prava Unije) i želju za dijeljenjem uspješnih primjera iz prakse s drugim nacionalnim mrežama.

Jednom godišnje, oko Europskog dana pravde, svi članovi francuske mreže okupljaju se u Parizu kako bi analizirali aktivnosti mreže i razmijenili najnovije informacije o pravu Europske unije u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 16/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.