O mreži

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) Ministarstva pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium) djeluje kao nacionalna kontaktna točka u Mađarskoj. Povezane zadaće raspodijeljene su među nekoliko članova osoblja unutar odjela, koji ih obavljaju uz druge aktivnosti.

Ministarstvo pravosuđa (Odjel za međunarodno privatno pravo) i Ministarstvo unutarnjih poslova članovi su mreže kao središnja tijela. Nacionalni ured za pravosuđe (Országos Bírósági Hivatal), kao dodatno pravosudno tijelo, Mađarska javnobilježnička komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Mađarska odvjetnička komora (Magyar Ügyvédi Kamara) i Mađarsko udruženje sudskih izvršitelja (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar), kao strukovne organizacije, isto su tako dio mreže. Predstavnici članova redovito sudjeluju na sastancima mreže, ovisno o dnevnom redu sastanaka.

Mađarski članovi mreže nemaju službenu unutarnju mrežu u Mađarskoj. Članovi surađuju na pojedinačnim slučajevima, prema potrebi.

Za pristup dokumentima koje je pripremio Odjel za međunarodno privatno pravo Ministarstva pravosuđa s praktičnim informacijama o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima unutar EU-a i s trećim zemljama kliknite ovdje.

Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.