Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Mađarskoj kao kontaktna točka djeluje Odjel za međunarodno privatno pravo Ministarstva pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya), u kojem više službenika odjela u okviru svojih dužnosti obavlja odgovarajuće zadaće.

Ministarstvo pravosuđa (Odjel za međunarodno privatno pravo) i Ministarstvo ljudskih resursa (Emberi Erőforrások Minisztériuma) kao središnja tijela članovi su Mreže. Osim toga, članovi Mreže su i Nacionalni ured za pravosuđe (Országos Bírósági Hivatal), kao drugo pravosudno tijelo, te Mađarska javnobilježnička komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Mađarska odvjetnička komora (Magyar Ügyvédi Kamara) i Mađarska komora sudskih izvršitelja (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), kao strukovna udruženja. Predstavnici članova redovito sudjeluju na sastancima Mreže, ovisno o dnevnom redu sastanaka.

Mađarska nema službenu nacionalnu mrežu mađarskih članova Mreže. Suradnja među članovima odvija se na ad hoc osnovi i prema potrebi.

Izvori praktičnih informacija o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima unutar EU-a i s trećim zemljama koje je sastavio Odjel za međunarodno privatno pravo Ministarstva pravosuđa dostupni su ovdje.

Posljednji put ažurirano: 12/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.