O mreži

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Talijanska pravosudna mreža djeluje pri talijanskom Ministarstvu pravosuđa, u Uredu za međunarodnu pravosudnu suradnju, Odjel za pravosudna pitanja, Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju.

Trenutačno postoji pet kontaktnih točaka.

Kontaktne točke u stalnom su kontaktu s drugim članovima mreže i surađuju s njima u obradi zahtjeva za suradnju ili izradi praktičnih informativnih obrazaca za objavu na portalu e-pravosuđe.

Ostali su članovi talijanske mreže:

– Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

– Glavna uprava za automatizirane informacijske sustave (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktna točka za portal e-pravosuđe)

– središnje tijelo za dostavu sudskih pismena

– Nacionalna odvjetnička komora (Consiglio Nazionale Forense) i

– Talijanska komora javnih bilježnika (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktne točke za EJN povezane su i sa:

– Višom školom za pravosudne djelatnike (Scuola Superiore della Magistratura)

– talijanskim ogrankom Mreže europskih potrošačkih centara (Mreža ECC)

– strukturom Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta u Italiji i

– Pietrom Franzinom, profesorom međunarodnog privatnog prava na Katoličkom sveučilištu Svetog Srca, koji je stručni savjetnik kontaktnih točaka.

Talijanski članovi mreže u pravilu se sastaju jednom godišnje.

Kontaktne točke pružaju pomoć sudovima i pravosudnim djelatnicima koji se bave prekograničnim pitanjima.

Sve publikacije koje Komisija pošalje (brošure, informativni sažeci itd.) distribuiraju se sudovima, pravosudnim djelatnicima i stranama na koje se odnose.

Kontaktne točke povremeno primaju delegacije iz drugih država članica koje posjećuju Italiju u okviru pravosudnog osposobljavanja.

Informacije o mreži dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Popis tijela koja se bave najvažnijim propisima za pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima:

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.

Direktivom 8/2003 o pravnoj pomoći

U oba je slučaja središnje tijelo u Italiji:

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za pravosudne poslove (Dipartimento Affari di Giustizia)

Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju – Ured I. za međunarodnu pravosudnu suradnju (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria),

Via Arenula 70,

00186 RIM

Telefon: +39 06 68852633, +39 06 68852180

E-adresa: cooperation.dginternazionale@giustizia.it

– Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi pismena

Središnje je tijelo u Italiji:

Jedinstveni ured sudskih izvršitelja pri Žalbenom sudu u Rimu (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52,

00192 RIM

Telefon: +39 06 328361

Telefaks: +39 06 328367933

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. („Bruxelles II.a”)

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. (obveze uzdržavanja)

Središnje je tijelo u Italiji:

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24,

00136 RIM

Telefon: +39 06 68188 535/331/326

Telefaks: +39 06 68808085

E-adresa: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Posljednji put ažurirano: 21/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.