Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Nacionalne kontaktne točke mreže su ravnatelj Odjela za međunarodnu suradnju i odvjetnik Odjela za međunarodnu suradnju Ministarstva pravosuđa, koji obavljaju i dužnosti predstavnika središnjeg tijela. Glavne su funkcije kontaktnih točaka sljedeće:

– osigurati da lokalna pravosudna tijela dobiju opće informacije o Zajednici i međunarodnim instrumentima koji se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima te pružiti informacije potrebne za uspješnu suradnju pravosudnih tijela među državama članicama kako bi im se pomoglo u pripremi valjanih zahtjeva za pravosudnu pomoć

– pronaći rješenja za probleme koji se mogu pojaviti u vezi sa zahtjevima za pravosudnu pomoć

– iskoristiti internetske stranice mreže kako bi se pomoglo informirati širu javnost o suradnji pravosudnih tijela u građanskim i trgovačkim stvarima u Europskoj uniji te relevantnim instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima

– surađivati u organizaciji sastanaka mreže i sudjelovati na njima

– pomoći u pripremi i ažuriranju informacija namijenjenih široj javnosti

– osigurati suradnju među članovima mreže na nacionalnoj razini.

Ovisno o temi rasprave, kontaktna točka poziva i stručnjake iz drugih institucija da na sastancima mreže iznesu svoja iskustva. Na primjer, takvim je sastancima prisustvovalo nekoliko sudaca, predstavnici različitih službi Ministarstva pravosuđa, javni bilježnici, ovlašteni izmiritelji, predstavnici Fonda za jamstva za uzdržavanje, predstavnici Komore sudskih izvršitelja i članovi akademske zajednice, a posjetili su i kontaktnu točku.

Posljednji put ažurirano: 24/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.