O mreži

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Funkcije nacionalne kontaktne točke za mrežu i predstavnika središnjeg tijela obavlja Odjel za međunarodnu suradnju Ministarstva pravosuđa (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Glavne funkcije kontaktnih točaka:

– osigurati da lokalna pravosudna tijela dobiju općenite informacije o instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima te pružati informacije potrebne za uspješnu pravosudnu suradnju među državama članicama kako bi im se pružila pomoć u pripremi izvršivih zahtjeva za pravnu pomoć

– tražiti rješenja za probleme koji bi mogli nastati u pogledu zahtjeva za pravosudnu suradnju

– pomoći da se javnost na internetskim stranicama mreže informira o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima u Europskoj uniji te o relevantnim instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima

– surađivati i sudjelovati u organizaciji sastanaka mreže

– pridonijeti pripremi i ažuriranju informacija namijenjenih javnosti

– omogućiti suradnju među članovima mreže na nacionalnoj razini.

Ovisno o temi o kojoj se raspravlja, kontaktna točka poziva i stručnjake iz drugih institucija na sastanke mreže kako bi podijelili svoja iskustva. Na primjer, razni suci, predstavnici Ministarstva pravosuđa iz različitih sektora, bilježnici, ovlašteni izmiritelji, predstavnici uprave Fonda za jamstva u uzdržavanju (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), predstavnici Vijeća sudskih izvršitelja (Tiesu izpildītāju padome) i članovi akademske zajednice prisustvovali su sastancima zajedno s kontaktnom točkom.

Ministarstvo pravosuđa i Europska komisija 11. siječnja 2023. sklopili su ugovor za provedbu projekta „Jačanje kapaciteta latvijske nacionalne mreže za pravosudnu suradnju s Europskom pravosudnom mrežom” (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (projekt LVJUCO). U okviru projekta promicat će se pravosudna suradnja među nadležnim tijelima i informirati javnost o nacionalnoj pravosudnoj mreži.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.