O mreži

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke i članovi Mreže u Nizozemskoj

U Nizozemskoj je središnja kontaktna točka određena u Ministarstvu sigurnosti i pravosuđa. Određena je i kontaktna točka za pitanja sudske nadležnosti.

Osim kontaktnih točaka, članovi Mreže su i strukovna udruženja za slobodna pravna zanimanja (odvjetnici, javni bilježnici i sudski ovršitelji).

Na temelju raznih uredbi (uključujući Uredbu (EZ) br. 2201/2003, Uredbu (EZ) br. 4/2009 i Uredbu (EZ) br. 1393/2001) i središnja su tijela članovi Mreže.

Komunikacija s Europskom komisijom (u ovom slučaju tajništvom EJN-a u građanskim stvarima) obično se odvija putem središnje kontaktne točke. Time se osigurava da relevantne informacije i pitanja dođu do odgovarajućeg tijela.

Kontaktne točke i članovi, posebno središnja tijela, često izravno komuniciraju jedni s drugima, kao i s kontaktnim točkama i članovima u drugim državama članicama.

Ovisno o tome što je na dnevnom redu, članovi su pozvani sudjelovati na sastancima Mreže.

Nizozemske kontaktne točke i članovi održavaju i godišnji sastanak. Taj je sastanak prilika za raspravu o aktivnostima Mreže i utvrđivanje načina za poboljšanje međusobne komunikacije.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.