Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

O mreži

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke

Postoji po jedna kontaktna točka za svaku od četiriju pravnih jurisdikcija Ujedinjene Kraljevine. Budući da su jurisdikcije odvojene, nema preklapanja u radu tih kontaktnih točaka od kojih svaka ima isključivu odgovornost za Mrežu u svojoj jurisdikciji. Upite koji se rješavaju u okviru Europske pravosudne mreže trebalo bi uputiti odgovarajućoj kontaktnoj točki odgovornoj za predmetnu jurisdikciju.

Kontaktna točka djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa Sjeverne Irske. Rad kontaktne točke ne svodi se samo na pitanja povezana s Mrežom. Ona se može obratiti i nizu kolega nadležnih za konkretno područje i politiku te zatražiti pomoć u izvršavanju zadataka u okviru Mreže. Zadaci koji se izvršavaju u okviru Mreže kombiniraju se s nizom drugih zadataka.

Rad Europske pravosudne mreže u Sjevernoj Irskoj

U Sjevernoj Irskoj ne postoji službena nacionalna mreža. Međutim, u okviru Ministarstva pravosuđa uspostavljena je mreža stručnjaka za određena područja politike. Kontaktna točka uspostavila je i niz kontakata u drugim relevantnim ministarstvima, kojima se može obratiti za odgovore na upite koji nisu u nadležnosti ministarstva kontaktne točke. Budući da je Sjeverna Irska mala jurisdikcija, kontaktna točka ima uhodanu mrežu internih kontakata koji joj mogu pomoći u odgovaranju na većinu zaprimljenih upita i zahtjeva za informacije.

Najdjelotvorniji način zaprimanja zahtjeva i prenošenja informacija jest putem e-pošte. Na taj se način omogućuje brzo i potpuno prosljeđivanje poruka, posebno vanjskim kontaktima, čime se osigurava da relevantno osoblje ima potrebne informacije kako bi moglo pomoći kontaktnoj točki u odgovaranju na upite.

Kontaktna točka osigurava da se pri odgovaranju na zaprimljene upite te prije relevantnih sastanaka Mreže provodi savjetovanje s odgovarajućim stručnjacima za politiku, upravu ili pravosuđe. Ona je odgovorna i za to da se bilješke sa sastanaka i važne točke djelovanja na odgovarajući način distribuiraju.

Pružanje informacija

Na nacionalnoj razini ne postoje internetske stranice Europske pravosudne mreže u Sjevernoj Irskoj. Informacije se pružaju putem drugih postojećih internetskih stranica. Sve se više upućuje na portal e-pravosuđe. Kontaktna točka surađivala je s drugim osobama i službama koje osiguravaju izvore informacija, uključujući Sudsku službu Sjeverne Irske (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), čije javne internetske stranice sadržavaju informacije o radu Mreže (npr. informacije o izvršenju stranih presuda, europskom postupku za sporove male vrijednosti i europskom platnom nalogu itd.). Na internetskim stranicama Vlade Sjeverne Irske (http://www.nidirect.gov.uk) isto se tako mogu pronaći informacije o europskom postupku za sporove male vrijednosti.

Radi se na informiranju građana o Europskoj pravosudnoj mreži na portalu e-pravosuđe, na relevantnim sastancima i konferencijama te u relevantnim publikacijama.

Posljednji put ažurirano: 03/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.