Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

O mreži

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke

Postoji po jedna kontaktna točka za svaku od četiriju pravnih jurisdikcija Ujedinjene Kraljevine. Budući da su jurisdikcije odvojene, nema preklapanja u radu tih kontaktnih točaka od kojih svaka ima isključivu odgovornost za Mrežu u svojoj jurisdikciji. Upite koji se rješavaju u okviru Europske pravosudne mreže trebalo bi uputiti odgovarajućoj kontaktnoj točki odgovornoj za predmetnu jurisdikciju.

Kontaktna točka za Škotsku djeluje pri europskom uredu škotske vlade u Bruxellesu. Može se obratiti nizu kolega pri izvršavanju zadataka u okviru Mreže. Zadaci koji se izvršavaju u okviru Mreže kombiniraju se s drugim zadacima.

Rad Europske pravosudne mreže u Škotskoj

U Škotskoj ne postoji službena nacionalna mreža. Međutim, u okviru Ministarstva pravosuđa uspostavljena je mreža stručnjaka za određena područja politike. Njima se kontaktna točka može obratiti u svrhu odgovaranja na određene upite.

Uspostavljena je i mreža kontakata u drugim ustrojstvenim jedinicama škotske vlade. Njima se kontaktna točka može obratiti za savjet ili odgovore na upite povezane s njihovim radom. Kontaktna točka prema potrebi surađuje i s osobama i službama koje nisu povezane s vladom. Neki su od primjera odvjetničke komore Škotske (Law Society i Faculty of Advocates), tj. tijela koja predstavljaju odvjetnike nižeg i višeg ranga (solicitors odnosno advocates). Kontaktna točka uspostavila je i veze s predstavničkim tijelom sudskih izvršitelja, Udruženjem izvršitelja Vrhovnog građanskog suda i izvršitelja grofovijskog suda (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers – SMASO).

Informacijama se najčešće pristupa e-poštom te se one na taj način najčešće i razmjenjuju. Kontaktna točka sudjelovala je i na sastancima uživo.

Kontaktna točka osigurava savjetovanje s odgovarajućim stručnjacima za politiku, upravu i druga područja prije relevantnih sastanaka Mreže. Ona je odgovorna i za to da se bilješke sa sastanaka i važne točke djelovanja na odgovarajući način distribuiraju.

Pružanje informacija

Na nacionalnoj razini ne postoje internetske stranice Europske pravosudne mreže u Škotskoj. Informacije se pružaju putem drugih postojećih internetskih stranica. Sve se više upućuje na portal e-pravosuđe. Kontaktna točka surađivala je i s drugim osobama i službama koje osiguravaju izvore informacija, uključujući Škotsku sudsku službu (Scottish Courts and Tribunals Service – SCTS). Na internetskim stranicama SCTS-a pružaju se smjernice za građane o prekograničnim sporovima, posebno o onima u kojima je riječ o europskom nalogu za izvršenje, europskom platnom nalogu i uredbama o europskom postupku za sporove male vrijednosti. Radi se na informiranju građana o Europskoj pravosudnoj mreži na portalu e-pravosuđe, na relevantnim sastancima i konferencijama te u relevantnim publikacijama.

Posljednji put ažurirano: 03/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.