Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mreža se sastoji od:

  1. Glavnih kontaktnih točaka, a to su dva predstavnika Ministarstva pravosuđa Republike Slovačke (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) iz Odjela za međunarodno privatno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného) Sektora za međunarodno pravo (Sekcia medzinárodného práva). Svi zahtjevi EJN-a šalju se preko glavnih kontaktnih točaka.
  2. Sudske kontaktne točke: jedan sudac ili viši sudski izvršitelj za svaki okružni sud (okresný súd) i regionalni sud (krajský súd) i Vrhovni sud (Najvyšší súd).
  3. Kontaktne točke iz strukovnih organizacija.
  4. Dvije kontaktne točke iz Centra za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladeži (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. Suca za vezu za obiteljsko pravo.
Posljednji put ažurirano: 03/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.