O mreži

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Slovačku mrežu trenutačno čine:

  • četiri kontaktne točke iz Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike (Odjel za međunarodno privatno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného) Odsjeka za međunarodno pravo (Sekcia medzinárodného práva))
  • sudac za vezu u području obiteljskog prava
  • predstavnici drugih središnjih tijela utvrđenih u instrumentima EU-a:

Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
Centar za pravnu pomoć (Centrum právnej pomoci)

  • predstavnici strukovnih udruga:

Slovačka odvjetnička komora (Slovenská advokátska komora),
Javnobilježnička komora u Slovačkoj Republici (Notárska komora Slovenskej republiky),
Slovačka komora sudskih izvršitelja (Slovenská komora exekútorov).

Nakon donošenja Odluke Vijeća 2001/470/EZ o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima u Slovačkoj je uspostavljena pravosudna mreža u građanskim stvarima (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky) kako bi se osiguralo učinkovito sudjelovanje Slovačke Republike u Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima. Slovačka pravosudna mreža u građanskim stvarima sastoji se od kontaktnih točaka (suci ili viši sudski službenici) sa svakog okružnog (okresný súd) i regionalnog suda (krajský súd) te s Vrhovnog suda (Najvyšší súd).

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.