O mreži

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN) djeluje u Sloveniji preko tri kontaktne točke i 16 članova mreže.

Kontaktne su točke zaposlenici Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije. Na taj se način rad kontaktnih točaka usklađuje i koordinira svakodnevno.

Okružni sudovi, kojih je u Republici Sloveniji 11, ovlašteni su za pružanje međunarodne pravne pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima. U tom je kontekstu Slovenija u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (d) Odluke Vijeća od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, imenovala jednog predstavnika sa svakog okružnog suda za člana EJN-a. Osim toga, Slovenija je imenovala dva specijalizirana člana mreže (suca) koji su nadležni za pitanja pravosudne suradnje u obiteljskim stvarima, od kojih je jedan zaposlenik okružnog suda, a drugi Ministarstva pravosuđa.

Izmjenom Odluke Vijeća o uspostavi EJN-a 2009. omogućena je suradnja s drugim pravosudnim profesijama unutar EJN-a. Javnobilježnička komora Slovenije (Notarska zbornica Republike Slovenije), Odvjetnička komora Republike Slovenije (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) i Komora sudskih izvršitelja Slovenije (Zbornica izvršiteljev Slovenije) također su članovi mreže od 2011.

Sudjelovanje sudaca i drugih pravnih struka u EJN-u važno je za postizanje ciljeva EJN-a jer osigurava izravnu suradnju između sudaca i drugih pravosudnih struka, što je važno za lakše odlučivanje u određenim predmetima na sudu.

Kontaktne točke i članovi EJN-a međusobno komuniciraju često i prema potrebi e-poštom, telefonom i osobno te se sastaju na godišnjim sastancima na nacionalnoj razini.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.