O mreži

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Funkcioniranje Europske pravosudne mreže u Španjolskoj

Na temelju članka 33. Zakona 16/2015 od 7. srpnja 2015. o statusu nacionalnog člana Španjolske u Eurojustu, sukobima nadležnosti, mrežama za međunarodnu pravosudnu suradnju i izaslanom osoblju Ministarstva pravosuđa, imenovanje i razrješenje španjolskih kontaktnih točaka za mreže za međunarodnu pravosudnu suradnju, u skladu s uvjetima utvrđenima u pravilima o njihovu uspostavljanju, u Španjolskoj su u nadležnosti Ministarstva pravosuđa.

Imenovati se mora osobu s dokazanim iskustvom u međunarodnoj pravosudnoj suradnji i dobrim poznavanjem engleskog ili francuskog jezika, kako je primjenjivo, te se mora osigurati najmanje zastupljenost sudstva, Ureda državnog odvjetnika (Ministerio Fiscal) i Ministarstva pravosuđa. U tu svrhu Vrhovno sudbeno vijeće (Consejo General del Poder Judicial) i glavni državni odvjetnik (Fiscal General del Estado) Ministarstvu pravosuđa trebaju predložiti imenovanje i razrješenje kontaktnih točaka za relevantne profesije. Status kontaktne točke prestaje čim dotična osoba prestane raditi za ustanovu koja je predložila njezino imenovanje. To se mora prijaviti Ministarstvu pravosuđa, koje o tome mora obavijestiti tajništvo Mreže.

Španjolske kontaktne točke za mreže za međunarodnu pravosudnu suradnju aktivni su posrednici zaduženi za olakšavanje suradnje među pravosudnim tijelima različitih država. Dostupni su relevantnim španjolskim tijelima i drugim kontaktnim točkama te im dostavljaju pravne i praktične informacije potrebne za poboljšanje pravosudne suradnje. Španjolske kontaktne točke svake godine moraju svojoj ustanovi dostaviti statističke podatke o svojem radu.

Kontaktne točke

U Španjolskoj se kontaktne točke Mreže nalaze u Ministarstvu pravosuđa, Vrhovnom sudbenom vijeću i Uredu glavnog državnog odvjetnika (Fiscalía General del Estado). Trenutačno postoji osam kontaktnih točaka, raspoređenih kako slijedi:

 • šest kontaktnih točaka koje je imenovalo Ministarstvo pravosuđa, od kojih su dvije u Glavnoj podupravi za međunarodnu pravosudnu suradnju (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) i četiri tajnika suda (Letrados de la Administración de la Justicia)
 • jedna kontaktna točka koju je imenovalo Vrhovno sudbeno vijeće
 • jedna kontaktna točka koju je imenovao Ured glavnog državnog odvjetnika.

Središnje tijelo

U Španjolskoj je Glavna uprava za međunarodnu pravosudnu suradnju i ljudska prava (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) Ministarstva pravosuđa središnje tijelo za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima.

Suci za vezu

Španjolska već ima zakonsku odredbu kojom se zahtijeva da istaknuti suci za vezu države članice Europske unije postanu kontaktne točke Europske pravosudne mreže i djeluju kao kontaktne točke na temelju članka 34. Zakona 16/2015 od 7. srpnja 2015. Taj status prestaje kad prestane njihov status suca za vezu. Španjolska je imenovala suca za vezu u sljedećim zemljama: Ujedinjenoj Kraljevini i Irskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, Maroku, Belgiji, Nizozemskoj i Luksemburgu.

Ostala pravosudna ili upravna tijela nadležna za pravosudnu suradnju

U Španjolskoj su uspostavljeni sljedeći interni mehanizmi odgovorni za međunarodnu pravosudnu suradnju:

 • Španjolska pravosudna mreža za međunarodnu pravosudnu suradnju (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), u nadležnosti Vrhovnog sudbenog vijeća, čiji je cilj španjolskim pravosudnim tijelima koja to zatraže pružiti pomoć sa zahtjevima za pravosudnu suradnju koje izdaju ili zaprimaju u okviru izvršavanja njihovih pravosudnih aktivnosti te pomagati ostalim članovima mreža za pravosudnu suradnju. Članovi Španjolske pravosudne mreže za međunarodnu pravosudnu suradnju mogu svoje članstvo u toj mreži uskladiti sa svojim članstvom u europskim mrežama za pravosudnu suradnju. Stoga su španjolski suci Španjolske pravosudne mreže za međunarodnu pravosudnu suradnju (Građanski odjel) članovi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, što im olakšava kontaktiranje s kolegama u drugim državama članicama mreže u okviru izvršenja njihovih dužnosti.
 • Mreža tužitelja za međunarodnu pravosudnu suradnju (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) osnovana je 2002. u svrhu uspostavljanja službe specijalizirane za međunarodnu pravosudnu suradnju u svakom uredu javnog tužitelja.
 • Tužitelji iz te mreže koji su stručnjaci za međunarodnu suradnju pridonose usmjeravanju, vođenju i pružanju brze i djelotvorne međunarodne pravne pomoći.
 • Mreža tajnika suda (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) nacionalno je koordinacijsko tijelo koje je Ministarstvo pravosuđa uspostavilo 2010. Članovi su tajnici suda specijalizirani za međunarodnu pravosudnu suradnju koji različitim pravosudnim uredima (Oficinas Judiciales) pomažu riješiti upite i pitanja u pogledu međunarodne pravosudne suradnje.

Strukovna udruženja

U Španjolskoj postoje sljedeća strukovna udruženja koja zastupaju pravne stručnjake i koja izravno pridonose primjeni akata Unije i međunarodnih pravnih instrumenata u pogledu pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima:

 • Vrhovno javnobilježničko vijeće (Consejo General del Notariado)
 • Vrhovno vijeće španjolskih odvjetnika (Consejo General de la Abogacía Española)
 • Udruženje voditelja registara imovine i trgovačkih društava u Španjolskoj (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • Vrhovno vijeće pravnih zastupnika u Španjolskoj (Consejo General de Procuradores de España).

Informacije o Mreži

U okviru pružanja informacija o međunarodnoj pravosudnoj suradnji i međunarodnoj pravnoj pomoći španjolsko Ministarstvo pravosuđa na svojim internetskim stranicama ima poveznicu na stranice Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, koja je dostupna na: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es).

Vrhovno pravosudno vijeće Španjolske informacije o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima pruža na svojim internetskim stranicama https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, na kojima se nalaze i poveznice na Europski pravosudni atlas u građanskim i trgovačkim stvarima te Europski portal e-pravosuđe.

Na internetskim stranicama Ureda glavnog državnog odvjetnika možete potražiti više informacija o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 28/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.